h

Nieuws uit 2009

18 juli 2009

Orbis, verhaal van gemiste kansen.

Ormis MC door Ggreijn op Flickr Het Limburgs Dagblad van vandaag kopt dat de redding van Orbis zo goed als rond is. Niet de redding van Orbis wordt bedoeld, maar het sociaal plan voor de honderden werknemers die de keien op moeten gaan vanwege eerder wanbeleid. Wanbeleid door de Raad van Bestuur en waarbij de Raad van Toezicht heeft zitten te slapen.

Lees verder
17 juli 2009

De truc met de duif.

Toon Hermans speelde jaren geleden een sketch waarin hij als goochelaar een truc met een duif zou doen. Helaas was de duif reeds dood. In het buitenringdossier speelt de provincie voor goochelaar met als truc het uit de hoed toveren van geld. Ook hier mislukte de truc omdat ook deze duif dood is en het doortrapte spel doorzien.

Lees verder
16 juli 2009

Buitenring, hoorzitting (update)


Gisteravond vond in de burgerzaal een hoorzitting plaats over de buitenring. Eigenlijk was het de bedoeling van de initiatiefnemers, Burgerbelang Buitenring, dat er een procedure volgens de 'verordening burgerinitiatief' zou plaatsvinden. Dit is op heel formele gronden afgewezen. Daarom dit povere alternatief, waarvan zelfs op de gemeentelijke website geen melding is gemaakt.

Lees verder
13 juli 2009

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Nieuw Carré"


Na jaren van voorbereiding en ups en downs is het eindelijk zover. Een belangrijke stap in de realisering van een nieuw Carré is gezet. Tot 19 augustus ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Door middel van de bestemmingsplanherziening wordt het mogelijk gemaakt dat een multifunctioneel centrum gerealiseerd kan worden aan de markt te Schaesberg.
De rol van de SP in deze heeft de doorslag gegeven, het is onmiskenbaar dat zonder onze acties dit er nooit gekomen was.

Lees verder
9 juli 2009

salariëring Licom directeur (vervolg)


Op 27 mei stuurden we een brief naar het college over de salariëring van de Licom directeur (zie twee artikelen op deze website op die datum). We vroegen aan het college:
• Wie verantwoordelijk en aanspreekbaar is over de hoogte van het salaris bij Licom-directeur.
• Wat is het standpunt van het college is ten aanzien van deze kwestie.

Lees verder
8 juli 2009

Verdere uitwerking van het SP initiatief “Puisten van Landgraaf”


In de commissievergadering van juni was al unaniem besloten was dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zou worden aangepast op een wijze dat opgetreden kan worden als er geen groenonderhoud wordt gedaan. Zie artikel op deze site van 17 juni. Hierdoor was deze aanpassing voor de raad een hamerstuk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier