h

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Nieuw Carré"

13 juli 2009

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Nieuw Carré"


Na jaren van voorbereiding en ups en downs is het eindelijk zover. Een belangrijke stap in de realisering van een nieuw Carré is gezet. Tot 19 augustus ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Door middel van de bestemmingsplanherziening wordt het mogelijk gemaakt dat een multifunctioneel centrum gerealiseerd kan worden aan de markt te Schaesberg.
De rol van de SP in deze heeft de doorslag gegeven, het is onmiskenbaar dat zonder onze acties dit er nooit gekomen was.

December 2005 heeft de laatste vereniging het oude Carré verlaten. In 2006 zag het er nog naar uit dat er in Landgraaf géén nieuw MultiFunctioneel Centrum zou komen. Alle rapporten en onderzoeken wezen in die richting.

In ons verkiezingsprogramma hadden we geschreven:

“Iedere Landgraafse kern moet beschikken over een goed en vrij toegankelijk multifunctioneel centrum, waar gemeenschappelijke activiteiten kunnen worden ontplooid en ruim baan wordt gegeven aan het Landgraafse verenigingsleven. Voor twee kernen is dit al gerealiseerd. Voor Schaesberg moet dit nog gerealiseerd worden in de vorm van een nieuw Carré. U mag op de SP rekenen,

De SP heeft een traditie van tientallen jaren in het goed luisteren wat de burger wil. Daarom hebben wij in 2007 de wijk Schaesberg een grootschalige enquête gehouden bij bijna 7000 adressen. We hebben met deze enquête een aantal politici pijnlijk op de tenen getrapt. Het resultaat is echter dat er nu een ontwerp bestemmingspan voorligt dat voldoet aan de wensen van meer dan 90% van de inwoners van de wijk Schaesberg.

De uitslag van onze enquête is door op de desbetreffende plek in de rechterkolom aan te klikken, in te zien.

Een belangrijke verkiezingsbelofte is ingevuld.

U bent hier