h

Nieuws uit 2009

3 september 2009

Wat betekent leeftijdsverhoging AOW voor Landgraaf?


Landelijk is er veel discussie over de verhoging van de AOW leeftijd van 65 naar 67 jaar. In deze discussie wordt echter niet meergenomen in hoeverre er een verschuiving van de kosten van het rijk naar de gemeenten plaatsvindt. Daarom hebben wij hier enkele vragen aan het college van B&W in Landgraaf gesteld. Het zou zo maar eens kunnen dat een gedeelte van deze bezuiniging op het bordje van de gemeenten geschoven wordt.

Lees verder
31 augustus 2009

SMS dienst tegen verloedering buurt


Verloedering van de openbare ruimte is een toenemende ergernis van welwillende burgers. Het is schadelijk voor het aanzien van de buurt en tast de leefkwaliteit aan. Snelle aanpak van problemen en ergernissen voorkomt dat het van kwaad tot erger wordt. Gemeenteambtenaren en Boa’s kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. De Amersfoortse aanpak met een SMS dienst verdient in de optiek van de Landgraafse SP lof. Mogelijk kan in Landgraaf ook een dergelijke proef gehouden worden. Hierover heeft de SP fractie een aantal vragen aan het college gesteld.

Lees verder
29 augustus 2009

'65 blijft 65' actie in Landgraaf van start


De landelijke actie ’65 blijft 65’ is ook in Landgraaf van start gegaan. Vanmiddag stonden we met onze caravan en stehtisch op het Raadhuisplein. Handtekeningen verzamelen was eenvoudig. Bijna iedereen wist al na een halve zin waarover het ging. Als deze regering zich eens onder de mensen zou begeven zouden ze weten dat voor de verhoging van de AOW leeftijd naar 67 geen draagvlak is. Niet bij jongeren, niet bij mensen van middelbare leeftijd maar zeker ook niet bij mensen die nu al een AOW ontvangen. Eén oudere mevrouw (59 jaar) melde zich per direct aan als nieuw lid.
We laten het in Landgraaf uiteraard niet bij deze ene actie.

Lees verder
28 augustus 2009

Tariefverhoging NS is voor deel te omzeilen

Goed OV is belangrijk om te zorgen dat mensen mobiel zijn en om te zorgen dat de auto vaker thuis blijft staan. De SP afdeling in Groningen heeft de laatste prijsstijgingen van de NS nog eens goed bekeken en wat blijkt. Er is echter een manier om de prijsstijging van een retourtje te omzeilen.

Lees verder
26 augustus 2009

SP maakt buitenring-tour

• Op 10 september maken SP'ers uit de Parkstad samen met de Limburgse SP Statenfractie een tour langs diverse gemeentehuizen en winkelcentra in de Parkstad. Deze tour zal in het teken staan van de plannen voor de Buitenring Parkstad. De SP is tegen de plannen voor deze nieuwe vierbaans snelweg en zal de burgemeesters van de gemeenten aan de Buitenring een pamflet overhandigen en het alternatief van de SP toelichten.

Lees verder
25 augustus 2009

Veel gebouwd en gesloopt in 2008 (bron L1)

Ondanks de economische crisis zijn er in 2008 meer nieuwe huizen gebouwd, en meer oude huizen gesloopt dan dat de Provincie Limburg had geraamd. Dat blijkt uit de Woonmonitor Limburg 2008.

Lees verder

Pagina's

U bent hier