h

Orbis, verhaal van gemiste kansen.

18 juli 2009

Orbis, verhaal van gemiste kansen.

Ormis MC door Ggreijn op Flickr Het Limburgs Dagblad van vandaag kopt dat de redding van Orbis zo goed als rond is. Niet de redding van Orbis wordt bedoeld, maar het sociaal plan voor de honderden werknemers die de keien op moeten gaan vanwege eerder wanbeleid. Wanbeleid door de Raad van Bestuur en waarbij de Raad van Toezicht heeft zitten te slapen.

Ook vandaag, maar dan in de Volkskrant, pagina 12, staat een advertentie met als kop “Wij zoeken Leden Raad van Toezicht van Orbis Medisch en Zorgconcern”. Zij vragen drie nieuwe leden.

Een ernstig gemiste kans van de politiek.

Gemeente Sittard-Geleen en de Provincie Limburg staan beiden garant voor 5 miljoen. Zorgverzekeraar CZ stelt 4 miljoen in het vooruitzicht. De medisch specialisten doen nog eens 2 miljoen in het potje en de banken 5 miljoen.

De banken hebben het ziekenhuis in Geleen al feitelijk al onder curatele gesteld door een bestuurder te benoemen. Zij hebben een flinke vinger in de pap bij het ziekenhuis.

De andere parijen, met name de gemeente en de provincie, laten nu een gigantische steek vallen als zij niet een zetel in de Raad van Toezicht claimen. Zoals Wouter Bos ABN-AMRO en Fortis heeft overgenomen, had dat hier ook moeten gebeuren. Voor het geld waarvoor gemeente en provincie borg staan zouden zij toezicht op de bedrijfsvoering moeten eisen.

Provincie zet Orbis onder druk om samen te werken met Atrium MC in Heerlen. CZ wil zelfs een fusie. Zodoende kan Orbis het Heerlens ziekenhuis meeslepen in een faillissement, niemand met gezond verstand die dat wil.
Fusie of samenwerken zijn beleidskeuzes die zorgvuldig voorbereid moeten. Provincie en CZ stellen nu voorwaarden die niet onder grote tijdsdruk genomen kunnen worden dus op dit moment niet relevant zijn en zelfs ongewenst.
Als men dan zonodig beleidsmatig wil meesturen dan kan dat effectiever via een zetel in de Raad van Toezicht, een kans die men laat liggen. Hoe dom kun je zijn.

U bent hier