h

De truc met de duif.

17 juli 2009

De truc met de duif.

Toon Hermans speelde jaren geleden een sketch waarin hij als goochelaar een truc met een duif zou doen. Helaas was de duif reeds dood. In het buitenringdossier speelt de provincie voor goochelaar met als truc het uit de hoed toveren van geld. Ook hier mislukte de truc omdat ook deze duif dood is en het doortrapte spel doorzien.

In het convenant uit 2005 was afgesproken dat de kosten gedeeld zouden worden tussen gemeenten en Provincie. Uitgangspunt was het prijspeil van 01-01-2005 namelijk 135 miljoen.

Zoals bekend is de kostprijs bijna verdubbeld en dus ook veel hoger dan de normale prijsstijging. Artikel 6, lid 2 van het convenant biedt de gemeenten dan de mogelijkheid om met de provincie opnieuw in gesprek te gaan en zelfs te kappen met het hele project. Dit moest natuurlijk kost wat kost voorkomen worden.

Gedeputeerde Ger Driessen (CDA) is fervent voorvechter voor asfalt en beton. Van hem moet die buitenring er komen. Nu sommige Parkstad Limburg gemeenten én grote groepen van de bevolking beginnen te sputteren moest er een list verzonnen worden.

Door te stellen dat de gemeenten geen meerkosten hoeven te betalen, is artikel 6, lid 2 niet meer van toepassing. Althans zo lijkt het. De truc met de duif !

Van de 45 miljoen die na veel geschuif nog steeds tekort komen komt 1/3 van de Provincie, 1/3 moet nog extra van het rijk komen en 1/3 moeten de gemeenten betalen. Oeps, de gemeenten hoeven niet te betalen. Zij geven grond aan de provincie. De provincie gaat vervolgens die grond ter waarde van 15 miljoen ‘ontwikkelen’.

Hoe kun je grond ‘ontwikkelen’. Van weinig waarde opkrikken tot 15 miljoen? Bedrijventerreinen maken lijkt het meest voor de hand liggend. Wat wordt bedoeld met ontwikkelen van gebieden? Wie het weet mag het zeggen. Krijgen we als burgers straks met ontwikkelingen aan weerszijden van de buitenring te maken waar we als gemeente niks meer over te zeggen hebben omdat de provincie vanwege de kosten moet ontwikkelen?

En als klap op de vuurpijl gaan provincie en Parkstadgemeenten elk nog eens 5 miljoen extra in het regiofonds storten. En waar gaat dat regiofonds het geld voor gebruiken ??

Beste gedeputeerde Driessen, een truc is goed, zolang hij niet doorzien wordt. Daarna wordt het manipulatie.

U bent hier