h

Buitenring, hoorzitting (update)

16 juli 2009

Buitenring, hoorzitting (update)


Gisteravond vond in de burgerzaal een hoorzitting plaats over de buitenring. Eigenlijk was het de bedoeling van de initiatiefnemers, Burgerbelang Buitenring, dat er een procedure volgens de 'verordening burgerinitiatief' zou plaatsvinden. Dit is op heel formele gronden afgewezen. Daarom dit povere alternatief, waarvan zelfs op de gemeentelijke website geen melding is gemaakt.

Er waren ca. 120 mensen burgers aanwezig. De drie insprekers hadden een analyse over de buitenring die op hoofdlijnen gelijk is aan de analyse die de SP in september 2008 ook maakte. (zie dossiers). Een twee keer één baans weg over grotendeels bestaande wegen met een maximum snelheid van 80 km per uur volstaat in deze analyse. .

De hoorzitting begon met een volstrekt pro vierbaans buitenring verhaal van de gemeentelijke projectleider, compleet met powerpointpresentatie. De insprekers van Burgerbelang Buitenring moesten het met hun mondelinge argumenten doen.
Drie vertegenwoordigers, de heren Rijkraad, Ramakers en Willemsen, mochten hun verhaal doen, één afgevaardigde per raadsfractie mocht éénmalig vragen stellen (zonder politieke statements) waarna de drie insprekers éénmalig een antwoord mochten geven. Géén debat, géén discussie.

Van een procedure welke in de democratische procesgang past, was geen sprake. De status van deze bijeenkomst is daarom gelijk nul. De insprekers strooiden pijnlijk zout in de wonden van de procedure van inspraak, maar ook hoe het college een echt debat in de gemeenteraad over de buitenring tot nu toe heeft weten te voorkomen.

Een van de reden waarom het geen initiatief volgens de 'verordening burgerinitiatief' mocht zijn, was dat er het voorbije jaar in de gemeenteraad al gesproken was over de buitenring. Ga ik een jaar terug dan is er in dat jaar in de commissievergadering grondzaken op 1-10-2008 en in de raad op 23-10-2008 alleen gesproken over het provinciale inpassingplan. Op de punten die door het Burgerbelang Buitenring werden aangedragen is er geen discussie in de gemeenteraad geweest. Een gemiste kans om burgers en politiek dichter bij elkaar te brengen.

Wat deze hoorzitting in ieder geval heel helder heeft gemaakt is dat het tijd wordt voor een inhoudelijk debat in het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad.

U bent hier