h

Entree vragen op de openbare weg

27 juni 2010

Entree vragen op de openbare weg


Waubach had een gezellig dorpsfeest waarbij de weergoden de organisatie welgezind waren.
Wat opviel is dat er een entree heffing was van € 1.--. Op bijgaande foto is duidelijk te zien dat de weg is afgesloten en er een dame entree heft. Er was geen enkel teken te zien dat het een vrijwillige bijdrage betrof. Vaak is het heffen van entree tijdens evenementen op de openbare weg een punt van discussie geweest. Ook de nationale ombudsman heeft hierover in het verleden al een uitspraak gedaan. Wat wij kunnen nagaan. Het mag gewoonweg niet!
Ook verleden jaar was er bij het Waubachs Dorpsfeest ophef over het entree heffen. Het wordt wat ons betreft tijd dat de regels hierover voor iedereen duidelijk zijn, daarom een aantal vragen aan het college.


Aan het College van Burgemeester en Wethouders en
Van de gemeente Landgraaf,
Raadhuisplein 1,
6371 LA Landgraaf

Landgraaf, 27 juni 2010
Betreft: vragen art. 41; heffen van entree op de openbare weg.

Geacht college,

Wederom had Waubach op 26 en 27 juni een zeer gezellig dorpsfeest waarbij de weergoden de organisatie welgezind was.
Wat mij opviel is dat er een entree heffing was van € 1.--. Op bijgaande foto is duidelijk te zien dat de weg is afgesloten en er een dame entree heft. Er was geen enkel teken te zien dat het een vrijwillige bijdrage betrof.

Bovenstaande leidt voor onze fractie tot de volgende vragen:
• Is het in Landgraaf op grond van de wettelijke regels of APV toegestaan entreegelden te heffen voor gebruik van de openbare weg?
• Is het de organisatie van het ‘Waubachs dorpfeest’ bij vergunning of anderszins toegestaan om entreegelden te heffen voor een evenement dat op en aan de openbare weg gehouden werd.
• Indien op bovenstaande vragen het antwoord ‘nee’ is, is het college op de hoogte van het gegeven dat er bij de wegversperring, zie bijgaande foto, entree geheven werd.
• Bent u met de SP fractie van mening dat toekomstig in de vergunningen uitdrukkelijk moet komen te staan dat er géén entree geheven mag worden op of aan de openbare weg, ook als deze vanwege een evenement tijdelijk afgesloten is voor alle verkeer.
• Bent u in het verlengde van de vorige vraag bereid de regels hierover nog eens duidelijk te vermelden op de gemeentelijke website en het gebruikelijke huis-aan-huis blad?
• Bent u bereid om toekomstig bij een eerste melding direct over te gaan tot handhaving?

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording

SP Fractie
Ben Rewinkel
Marc van Caldenberg

U bent hier