h

Vragen over tekort Licom en oprotpremie directeur

30 juni 2010

Vragen over tekort Licom en oprotpremie directeur


In het Limburgs Dagblad van vandaag staat als hoofdartikel op de voorpagina van de regio-editie een stuk over het tekort van 6,7 miljoen bij Licom over verleden jaar. Zoals gebruikelijk in deze tijd wordt alle schuld gegeven aan de recessie. Geen woord over de eigen verantwoordelijkheid.

In de laatste alinea van het artikel, in de laatste regel, staat nog kort vermeld dat de vertrekkende directeur opgeteld 272.900,-- euro oprotpremie krijgt. Reden voor onze SP raadsfractie om in de pen te kruipen om burgemeester en wethouders een aantal duidelijke vragen te stellen.


Aan het College van Burgemeester en Wethouders en
Van de gemeente Landgraaf,
Raadhuisplein 1,
6371 LA Landgraaf

Landgraaf, 30 juni 2010
Betreft: vragen art. 41; financiële situatie Licom en vertrekpremie en vergoeding Licom directeur.

Geacht college,

De laatste dagen moeten we uit de media vernemen dat het tekort over verleden jaar bij de sociale werkvoorziening Licom 6,7 miljoen is. Wij lezen dat de reserves verdampen en dat er een reëel risico is dat de deelnemende gemeenten moeten bijspringen. In het artikel van vandaag in het Limburgs Dagblad moeten we tot onze grote verbijstering lezen dat de vertrekkend directeur een vertrekpremie kreeg van € 100.000,- en daarbovenop een vaste vergoeding van € 171.900.,-

U begrijpt dat de SP over de financiële ontwikkeling bij de Licom grote zorgen heeft. Zorgen vanwege het voortbestaan van de onderneming, zorgen over de mogelijke aanvullende kosten voor de deelnemende gemeenten en zeker niet op de laatste plaats voor de werknemers van de sociale werkvoorziening.

Wij hebben over bovenstaande punten uit de media een aantal vragen.
• Klopt de berichtgeving van het tekort over verleden jaar
• Hoe groot is het risico dat de gemeenten dit of komende jaar moeten bijspringen
• Waarom is hierover niet eerder met de gemeenteraad gecommuniceerd
• In hoerverre is het tekort aan de recessie toe te schrijven en voor welk deel aan het gevoerde beleid
• Wetende dat het niet de bevoegdheid van dit college is willen wij toch weten wat u er aan gaat doen om de vertrekpremie én vaste vergoeding, samen meer dan een kwart miljoen euro, in het licht van de zeer slechte financiële prestatie, terug te draaien.
• Ook vragen wij u een moreel oordeel uit te spreken over het geven van de vertrekpremie en vaste vertrekvergoeding én daarbij de hoogte van dit bedrag
• Bent u bereid indien werknemers, niet zijnde directeur, ontslagen worden een proportioneel gelijke ontslagpremie toe te laten kennen,
• zo ja waar betaald u dit van en
• zo nee vragen wij u ons duidelijk te maken wat het verschil is tussen iemand in loondienst die een laag loon of een hoog loon ontvangt

Gezien de urgentie van bovenstaande vragen wij u dringend nu antwoord te geven binnen de daarvoor gebruikelijk termijn.

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording

SP Fractie
Ben Rewinkel
Marc van Caldenberg

U bent hier