h

Nabeschouwing laatste raadsvergadering voor de zomervakantie

7 juli 2010

Nabeschouwing laatste raadsvergadering voor de zomervakantie

De laatste raadsvergadering voor de vakantie zal ons nog een lange tijd in gedachten blijven. Het is de eerste vergadering waar de nieuwe coalitie van GBBL, PvdA en VVD haar ware gezicht laat zien.
In Achter de Haesen gaan woningen gesloopt worden waarvoor er bij Hestia een wachttijd van vele jaren is. Waterworld begint steeds meer op een moeras te lijken. Alles en iedereen moet een steentje bijdragen aan de bezuinigingen maar niet de Stichting Sport en Leisurepark. Heel Landgraaf wordt toeristische gemeente verklaard waarbij de winkeliers geen rustdag meer gegund wordt. Het Kennis en Informatiecentrum wordt nog niet naar het graf gedragen maar hangt aan een afgeknepen infuus. Het Marietje Kesselsproject om kinderen in het basis onderwijs weerbaarder te maken wordt net zoals het Marietje Kessels overkwam, op woensdag 22 augustus 1900 in Tilburg, vermoord. Ook de duurzaamheid, onze trots op de niet chemische onkruidbestrijding gaat samen met de millenniumdoelen naar het archief van goede bedoelingen.
Wat voorlopig wel nog overeind blijft zijn de raadsuitzendingen na een motie van de SP gesteund door GroenLinks en CDA.
Wat ook overeind blijft is de drang om te investeren in asfalt en een industrieterrein Abdissenbosch wat maar niet van de grond komt.

In de buurt Achter de Haesen gaat stevig gesloopt worden. Minder dan eerst de bedoeling was, maar toch. Voor een groot deel wordt aan de voorwaarden tegemoet gekomen die de SP stelt bij sloopplannen. Daarom zijn we ook akkoord gegaan met dit plan om in deze buurt tientallen woningen te slopen waarbij er dan wel geïnvesteerd wordt in de woonomgeving. Wrang blijft dat hier woningen gesloopt worden, relatief goedkoop in de huur, waar in Landgraaf wachtlijsten bestaan van vele jaren. Voor mensen met de smalle beurs worden de wachttijden alleen maar langer of ze moeten naar de buurgemeenten verhuizen. Niet erg slim voor een krimpgemeente.

De haalbaarheid van Waterworld zou onderzocht worden en in de tussentijd blijft het zwembad In de Bende open. De groep die de ontwikkeling en haalbaarheid van Waterworld onderzocht heeft, geeft aan dat het financieel niet haalbaar is. Ieder ander zou denken dat de gemeente dan deze plannen in de ijskast stopt en vaart maakt achter de renovatie of nieuwbouw van In de Bende. Nee, Landgraaf gaat met een nieuwe groep aan de slag die de haalbaarheid van Waterworld gaat onderzoeken. Als SP zijn we bang dat Waterworld haalbaar wordt, maar dan wel ten koste van het hele gebied Rouenhof.

In de gemeente Landgraaf moeten we waarschijnlijk de komende jaren diverse miljoenen euros structureel bezuinigen. Er worden offers gevraagd van burgers, ambtenaren, GGD, brandweer, kortom alles wat met de gemeente van doen heeft. Niet in dit lijstje staat het Sport en Leisurepark. Hun subsidie blijft de komende twee jaren 183.000 euro per jaar. Naar het waarom blijft het gissen. Een motie van de SP, mede ondertekend door GroenLinks en het CDA werd door een meerderheid van PvdA, VVD en vooral GBBL afgewezen.

Ooit was de zondagsrust in de wet geregeld. De zondag was een rustdag voor iedereen. Een dag om naar de kerk te gaan. Een dag om aan het gezin te besteden of te investeren in een sociaal leven. Het GBBL en de PvdA gaan in Landgraaf mee in het VVD ideaal van een 7 maal 24 uurs economie waar deze deugden niet meer tellen en waar het alleen nog maar gaat om geld te verdienen. Wij vragen ons af ten koste van wat.

De coalitiepartijen GGBL, PvdA en VVD roepen om het harst dat uitstel geen afstel is. Er worden echter geen reserveringen gedaan voor een broodnodige Kennis en Informatiecentrum (KIA). Een gebouw waar bibliotheek, servicegilde, seniorenweb en vrijwilligerscentrale een onderkomen zouden krijgen. Dit samen met een aantal ambtenaren die nu in omstandigheden moet werken die niet door de beugel van de Arbo-wet kunnen. Misschien dat we over een aantal jaren moeten concluderen dat hiermee de culturele armoede van Landgraaf is begonnen.

Marietje Kessels werd in 1900 in Tilburg vermoord. Haar trieste einde is op internet te lezen. In haar naam is er een project om kinderen weerbaarder te maken. Iedereen die met dit project te maken heeft is enthousiast. De leraren, de GGD, de ouders en zelfs de kinderen. De wethouder echter vindt in het enthousiasme van iedereen die ermee betrokken is geen wetenschappelijk bewijs van effectiviteit. Dus streep erdoor. Een college van B&W dat niet meer investeert in de zwaksten van deze gemeente, mist beschaving.

De niet-chemische afvalbestrijding is door GroenLinks in Landgraaf gerealiseerd. Als SP hebben we dit initiatief keer op keer ondersteund. Als Landgraaf zijn we hierover geloofd en geprezen. Deze wethouders investeren niet meer in het milieu maar gaan voor de winst op korte termijn. De paar jaar dat er nog goedkoop chemisch onkruid bestreden mag worden willen ze volledig benutten. U mag oordelen over hun visie.

De motie van de SP mede ondertekend door GroenLinks en het CDA over het blijven uitzenden van de raadsvergaderingen op de locale omroep hoefde niet in stemming te komen. De burgemeester zegde toe dat in afwachting van een landelijke regeling de gemeentelijke subsidie overeind blijft. We hebben onze motie daarom aangehouden tot de begrotingsbesprekingen in november.

Onbegrijpelijk blijft de volharding in het reserveren voor de randweg Abdissenbosch. Hiervoor wordt veel geld gepot zonder dat duidelijk is of deze weg er überhaupt komt. Geld dat beter in de economie gestopt kan worden nu het veel bedrijven slecht gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het KIA. Ook de reserveringen voor het industrieterrein Abdissenbosch lijken in dit verband eerder nadelig dan voordelig voor de economie.

U bent hier