h

SMS dienst tegen verloedering buurt

31 augustus 2009

SMS dienst tegen verloedering buurt


Verloedering van de openbare ruimte is een toenemende ergernis van welwillende burgers. Het is schadelijk voor het aanzien van de buurt en tast de leefkwaliteit aan. Snelle aanpak van problemen en ergernissen voorkomt dat het van kwaad tot erger wordt. Gemeenteambtenaren en Boa’s kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. De Amersfoortse aanpak met een SMS dienst verdient in de optiek van de Landgraafse SP lof. Mogelijk kan in Landgraaf ook een dergelijke proef gehouden worden. Hierover heeft de SP fractie een aantal vragen aan het college gesteld.

Landgraaf, 31 augustus 2009
Betreft: vragen art. 41 SMS-dienst tegen verloedering

Geacht College,

Wij hebben vernomen dat er in Amersfoort de mogelijkheid is om per sms verloedering in de buurt te melden. Dit geeft de gemeente de kans om snel actie te ondernemen bij zaken als kapotte lantaarnpalen en afval of straat.
Amersfoort is de eerste gemeente in Nederland die SMS gebruikt voor het melden van problemen en ergernissen in de openbare ruimte. De service is snel en gemakkelijk: er kan direct met de mobiele telefoon een melding worden gedaan. Het gaat om een proef van een half jaar.
Inwoners en bezoekers van de Amersfoortse wijk Kruiskamp kunnen problemen en ergernissen rond leefbaarheid in de buurt vanaf donderdag 30 juli 2009 gemakkelijker doorgeven dan ooit. Deze gemeente heeft nu een SMS-dienst voor het melden van situaties in de openbare ruimte. Medewerkers van gemeente of andere organisaties pakken het probleem daarna op.
Voor een leefbare en veilige woonomgeving is de betrokkenheid van bewoners en bezoekers nodig. Met de SMS-dienst wordt een nieuwe, laagdrempelige mogelijkheid geboden om problemen kenbaar te maken.
Naar aanleiding van dit bericht heeft de SP naar u de volgende vragen.
• Bent u met ons van mening dat verloedering in de openbare ruimte een grote ergernis van veel burgers is?
• Is uw college met de SP van mening dat er alles aan gedaan moet worden om deze ergernis zo snel mogelijk op te lossen?
• Bent u bekend met de mogelijkheid een zogenaamd sms loket te openen?
• Is het sms loket ook in de gemeente Landgraaf mogelijk?
• Gaat het college naar de mogelijkheid kijken een sms loket te openen?
• Op welke termijn is het mogelijk een sms loket in de gemeente Landgraaf te openen?

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.

SP Fractie
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier