h

SP maakt buitenring-tour

26 augustus 2009

SP maakt buitenring-tour

• Op 10 september maken SP'ers uit de Parkstad samen met de Limburgse SP Statenfractie een tour langs diverse gemeentehuizen en winkelcentra in de Parkstad. Deze tour zal in het teken staan van de plannen voor de Buitenring Parkstad. De SP is tegen de plannen voor deze nieuwe vierbaans snelweg en zal de burgemeesters van de gemeenten aan de Buitenring een pamflet overhandigen en het alternatief van de SP toelichten.

Volgens de SP zijn de plannen voor een vierbaansweg door de Parkstad volstrekt overbodig. “Een nieuwe snelweg is onzin.” Aldus Thijs Coppus, fractievoorzitter voor de SP in Provinciale Staten. “De SP is geen tegenstander van een weg, maar dit hoeft geen vierbaansweg te zijn. Een normale provinciale weg zonder gescheiden rijbanen is wat ons betreft voldoende. Op deze manier gaat er geen natuur verloren, is er minder overlast voor de omwonenden en wordt er veel geld bespaard.”

Zowel in de verschillende gemeenteraden als in Provinciale Staten, voert de SP de druk op om de plannen voor een nieuwe snelweg bij te stellen. “Dit doen we niet alleen door te vergaderen, maar ook door actie te voeren en de inwoners van de Parkstad om hun mening te vragen en te betrekken bij de acties.” Aldus Thijs Coppus.

De SP vindt dat de Buitenring een tweebaansweg met een maximum snelheid van 80 kilometer moet worden. Een tweebaansweg betekent minder geluidsoverlast, minder luchtverontreiniging, minder ruimtebeslag, minder ingrijpende aansluitingen met andere wegen, een betere inpassing in het landschap. Een harde eis van de SP is dat de weg niet meer mag kosten dan de oorspronkelijk overeengekomen 135 miljoen Euro. De keuze voor een tweebaansweg maakt de buitenring goedkoper zodat het zelfs mogelijk is extra maatregelen te nemen om, waar nodig, natuur of buurten te beschermen.

U bent hier