h

Wat betekent leeftijdsverhoging AOW voor Landgraaf?

3 september 2009

Wat betekent leeftijdsverhoging AOW voor Landgraaf?


Landelijk is er veel discussie over de verhoging van de AOW leeftijd van 65 naar 67 jaar. In deze discussie wordt echter niet meergenomen in hoeverre er een verschuiving van de kosten van het rijk naar de gemeenten plaatsvindt. Daarom hebben wij hier enkele vragen aan het college van B&W in Landgraaf gesteld. Het zou zo maar eens kunnen dat een gedeelte van deze bezuiniging op het bordje van de gemeenten geschoven wordt.


Geacht College,

In de landelijke politiek is er momenteel een heftige discussie over de verhoging van de AOW leeftijd van 65 naar 67 jaar. Afhankelijk van de politieke stroming of vakbond zijn er verschillende argumenten om hier voor of tegen te zijn. Wij begrijpen dat u zich als college niet wilt mengen in de landelijke politiek en inkomenspolitiek in het bijzonder. Onze factie is er van overtuigd dat de uitkomsten van deze discussie ook van belang zijn voor Landgraaf.

Buiten de discussie is tot nu toe gebleven wat deze landelijke bezuiniging voor het budget van de gemeenten gaat betekenen. Graag zouden wij van u berekend willen zien wat de verhoging van de AOW leeftijd met twee jaar gaat betekenen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Dus wat gaat het Landgraaf vermoedelijk kosten als de mensen in het huidige bestand twee jaar langer in de inkomensafhankelijke uitkering moeten blijven?

Ook zien wij van u graag een berekening richting personele kosten van de gemeente. Hierbij denken wij aan ambtenaren die aan het maximum van het loongebouw twee jaar langer blijven werken en dus later vervangen worden door jongere ambtenaren aan het beging van de loonschaal.

Het is nu zo dat van de 63+ ers nog maar 13% in loondienst is. Veel van de vitale ouderen in deze leeftijdscategorie doen mantelzorg of vrijwilligerswerk en hebben in die zin een maatschappelijk bijzonder belangrijke taak. Kunt u een inschatting maken wat het voor Landgraaf gaat betekenen indien de “vijver” voor mantelzorg en vrijwilligerswerk door deze voorgenomen maatregel wordt uitgedund?

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.

SP Fractie
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier