h

Nieuws uit 2009

17 november 2009

motie SP


In de AWBZ worden per 1 januari a.s. bezuinigen ingevoerd, nu ten koste van een aantal mensen met een lichtere beperking, ouderen en jongeren, die gebruik maken van een dagopvang. Deze mensen moeten vanaf volgend jaar een beroep gaan doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeente is nog niet klaar om de zorg over te nemen, vandaar onze motie om te voorkomen dat zij in een gat vallen. De motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

Lees verder
17 november 2009

algemene beschouwingen


Jaarlijks zijn er in alle gemeentes de algemene beschouwingen. Dit gaat samen met het behandelen van de begroting van het daarop volgend jaar. Voor raadsleden hét moment om hun politieke visie kenbaar te maken. Hierbij de tekst zoals die door Jeanny Berg werd uitgesproken. De hadden dit jaar een PowerPoint presentatie om het verhaal te ondersteunen.

Lees verder
14 november 2009

SP doet in 109 gemeenten mee aan de raadsverkiezingen

Dat is de uitkomst van de partijraad die vandaag in Amersfoort is gehouden. In 2006 deed de partij mee in 98 steden. De partij gaat campagne voeren met de slogans: Jij SP; Ik SP; Wij SP. Partijvoorzitter Jan Marijnissen: "Wij stellen de mens en zijn keuze centraal. Daarom spreken we de mensen persoonlijk aan. Met 'Wij' benadrukken we het gemeenschapsgevoel dat we willen bevorderen."

Lees verder
10 november 2009

Het Pact van Parkstad


De raad van Landgraaf is 2 november unaniem akkoord gegaan met het Pact van Parkstad luiden de koppen in de kranten. Maar waar is de gemeenteraad nou mee akkoord gegaan? Is alles nu in kannen en kruiken? Volgens CDA gedeputeerde Driessen is de nieuwe opzet van het Parkstad-bestuur, met een aantal bestuurders en raadsleden, een gedrocht. “Het is geen voorbeeld van echte krachtdadigheid” , aldus de gedeputeerde. Hij pleitte voor een structuur waarbij een aantal mensen wordt gemandateerd om besluiten te nemen.

Lees verder
9 november 2009

Buitenring openbaar? Nee...ja...toch maar niet!


De Limburgse SP-Statenfractie bedankt voor een informatiebijeenkomst over de Buitenring Parkstad komende week. Reden is het besloten karakter van de avond. Gedeputeerde Driessen nodigde de commissieleden van het Fysieke Domein uit, maar wees verzoeken van derden af om erbij te mogen zijn.

Lees verder
1 november 2009

Ter Horst misbruikt macht om SP dwars te zitten


Minister ter Horst wil met gelegenheidswetgeving de SP pesten. Dit zegt SP-fractievoorzitter Agnes Kant in reactie op een wetsvoorstel van Ter Horst waarin zij wil regelen dat Kamerleden hun salaris niet meer op de bankrekening van de SP mogen laten storten om vervolgens een modaal salaris van de partij terug te krijgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier