h

Het Pact van Parkstad

10 november 2009

Het Pact van Parkstad


De raad van Landgraaf is 2 november unaniem akkoord gegaan met het Pact van Parkstad luiden de koppen in de kranten. Maar waar is de gemeenteraad nou mee akkoord gegaan? Is alles nu in kannen en kruiken? Volgens CDA gedeputeerde Driessen is de nieuwe opzet van het Parkstad-bestuur, met een aantal bestuurders en raadsleden, een gedrocht. “Het is geen voorbeeld van echte krachtdadigheid” , aldus de gedeputeerde. Hij pleitte voor een structuur waarbij een aantal mensen wordt gemandateerd om besluiten te nemen.

Waar Driessen voor pleit is regentenkliek die zonder fatsoenlijke democratische controle vergaande besluiten kan nemen. Dit was ook ongeveer het eerste voorstel van de commissie Bogman waarbij de Parkstadraad werd afgeschaft. Een voorstel met een hoog herindelingsgehalte. Hier stond niemand op te wachten. In het nieuwe voorstel waarmee de gemeenteraden akkoord zijn gegaan blijft er een Parkstadraad bestaan. Deze raad wordt dan wel anders samengesteld.

Dat het huidige voorstel een bestuurlijk gedrocht is, kan (nog) niet gezegd worden. In het voorstel dat door de gemeenteraden is goedgekeurd, is er nog maar heel weinig uitgewerkt. De samenstelling van het Algemeen Bestuur is beperkt omschreven, het Dagelijks Bestuur is nog niet omschreven. De bevoegdheden van de twee besturen moeten nog uitgewerkt worden. Zodra dit duidelijk is zullen er nog concrete voorstellen naar de verschillende gemeenteraden moeten gaan voor de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling. De heer Driessen loopt dus ver voor de troepen uit en schoffeert al bij voorbaat een hele regio.

U bent hier