h

Buitenring openbaar? Nee...ja...toch maar niet!

9 november 2009

Buitenring openbaar? Nee...ja...toch maar niet!


De Limburgse SP-Statenfractie bedankt voor een informatiebijeenkomst over de Buitenring Parkstad komende week. Reden is het besloten karakter van de avond. Gedeputeerde Driessen nodigde de commissieleden van het Fysieke Domein uit, maar wees verzoeken van derden af om erbij te mogen zijn.

Tijdens de bijeenkomst in Roermond zal het zogenaamde concept ontwerp-inpassingsplan voor de Buitenring besproken worden. Statenlid Edwin Bus begrijpt er weinig van. “Om te beginnen staat de bijeenkomst gewoon op de doorlopende Statenkalender, net als de commissievergaderingen die ook gewoon openbaar zijn. Vervolgens heeft de provincie laten weten, dat ‘er geen geheimhouding wordt opgelegd; Statenleden kunnen de betreffende personen na afloop daarom gewoon informeren’. Komt er nou iets interessants op tafel of gaan we alleen maar geheimzinnig en interessant doen? Voor dat laatste heb ik geen tijd”, aldus Bus: “Het staat gedeputeerde Driessen vrij om uit te nodigen wie hij wilt. Maar als burgers toegang tot cruciale informatie over zo’n belangrijk onderwerp wordt ontzegd, dan moet je daar gegronde redenen voor hebben. Maar nee; het is een besloten vergadering en daarna mag erop los gekletst worden. Niet slim, maar vooral niet netjes naar de burger. Dat laat ik me als volksvertegenwoordiger niet aanleunen.”

U bent hier