h

Nieuws uit 2009

22 april 2009

Jan de Wit gaat onderzoekscommissie kredietcrisis leiden


Het Heerlense SP Tweede Kamerlid Jan de Wit wordt de voorzitter van het parlementaire onderzoek naar de kredietcrisis. Dat is gisteren door de Tweede Kamer besloten. De commissie gaat onderzoek doen naar de oorzaken van de crisis en het overheidsingrijpen dat hierop volgde.

Lees verder
21 april 2009

Rotte plek wordt aangepakt!


In een brief aan de bewoners van de wijk Achter den Winkel laat woonmaatschappij Hestia weten dat zij te maken hebben met een tegenvallende verkoop van woningen in het gebied. Dit betekent dat er voorlopig niet wordt gestart met de bouw van de resterende woningen in de omgeving van de Einsteinstraat. Maar Hestia blijft niet stil zitten. Projectleider Ton Bus laat weten dat, nadat de werkzaamheden aan de in nog aanbouw zijnde woningen zijn afgerond, het braakliggende terrein zal worden opgeschoond en er gras wordt ingezaaid. Een wens van de SP gaat in vervulling!

Lees verder
18 april 2009

Herstructurering de Kakert


Het voorstel om de “nieuwe” Kakert op te knappen is aangepast vanwege de omstandigheden op de woningmarkt ten opzichte van het originele plan uit 2004. Dit betekent onder andere dat de woningen die liggen aan de Aartshertogenlaan en de Johan van Oldebarneveldtstraat gewoon blijven staan. Hiermee is het plangebied in stuk kleiner geworden. De bijgaande tekeningen laten dat duidelijk zien.

Lees verder
5 april 2009

‘De buurt – De schaal van de toekomst’

Het rapport ‘De buurt – De schaal van de toekomst’ is afgelopen zomer gepresenteerd, en ook op de Partijraad besproken. Dit plan wordt in de hele partij, op alle niveaus besproken. Op 18 april zal het ook in het Limburgse regioconferentie in Roermond besproken worden.

Lees verder
4 april 2009

SP stelt vragen over uitstapje naar Frankrijk

In de raadsvergadering van 12 maart werden de raadsleden na afloop van het “agendapunt eerherstel kasteel Schaesberg” uitgenodigd voor een studiereis naar een ruïne in de Bourgogne in Frankrijk. Daar is men ook met een langjarig renovatieproject bezig. Ter plekke maakte de SP bezwaar tegen een dergelijk snoepreisje. Twee weken later kregen de raadsleden het concrete voorstel aangeboden. We hebben het voorstel bestudeerd en ver beneden de maat gevonden. Reden om het college hierover vragen te stellen.

Lees verder
30 maart 2009

MEGA kermis in Landgraaf ?


Met deze kop kwam het LD op de voorpagina van de regio-editie. Het initiatief hiertoe is genomen door de SP fractie die al vele maanden achter de schermen bezig is dit punt uit haar verkiezingsprogramma van 2006 te realiseren. De SP fractie heeft hierover gesprekken gevoerd met de familie Rohan en verschillende exploitanten. Nadat de haalbaarheid en opzet die we in gedachten hebben getoetst was en er een geschikte periode gevonden werd, hebben wij dit plan met de wethouders Erfkemper en Janssen besproken. Zij waren enthousiast. Een concept voor het logo van dit evenement is klaar. Vervolgens zijn de ondernemers Van den Honing en Jan Smeets bij deze plannen betrokken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier