h

Herstructurering de Kakert

18 april 2009

Herstructurering de Kakert


Het voorstel om de “nieuwe” Kakert op te knappen is aangepast vanwege de omstandigheden op de woningmarkt ten opzichte van het originele plan uit 2004. Dit betekent onder andere dat de woningen die liggen aan de Aartshertogenlaan en de Johan van Oldebarneveldtstraat gewoon blijven staan. Hiermee is het plangebied in stuk kleiner geworden. De bijgaande tekeningen laten dat duidelijk zien.

De herstructurering van het middengebied van de Kakert, zoals voorgesteld door het college is door de gemeenteraad in grote meerderheid aangenomen. Twee hobbels moesten in de gemeenteraad wel nog genomen worden. Een motie van het CDA en de overige oppositiepartijen en een wens van de SP.

Het voorstel om de “nieuwe” Kakert op te knappen is aangepast vanwege de omstandigheden op de woningmarkt ten opzichte van het originele plan uit 2004. Dit betekent onder andere dat de woningen die liggen aan de Aartshertogenlaan en de Johan van Oldebarneveldtstraat gewoon blijven staan. Hiermee is het plangebied in stuk kleiner geworden. De bijgaande tekeningen laten dat duidelijk zien.

De oppositie had een motie waarbij een servicepunt deel uit zou moeten maken van de projectopdracht en droeg het college op zo’n servicepunt op te nemen. Alhoewel sympathiek werd deze motie door een meerderheid afgewezen omdat het college geen winkelier kan verplichten hier zijn nering te zoeken.

De woningen die op deze plek volgens het gemeentelijk plan worden gebouwd liggen in de prijsklasse tussen 180.000 en 210.000 euro. Dit zullen maximaal 10 woningen zijn. De SP had het voorstel de kosten van deze woningen te beperken tot € 170.000 waardoor het mogelijk is dat starters (met de gemeentelijke subsidie) deze woningen kunnen kopen.

Na een schorsing vergadering, waarin we een pittige discussie met onze coalitiepartners hadden, zijn we als SP ook akkoord met het plan gegaan zoals het nu voorlag. Dit echter wel met de toezegging van de wethouder dat er voor zomer de utslag van een onderzoek krijgen waar we eerder al naar gevraagd hebben.

De SP fractie heeft van wethouder Dritty de harde toezegging gekregen dat er voor de zomer duidelijk is wat enerzijds de inkomensopbouw van de inwoners van Landgraaf is en anderzijds wat het woningbestand in prijsopbouw (huur en koop) is.

Waarom wil de SP dit weten? De uitkomst van zo’n onderzoek wordt onze meetlat of er naar behoefte gebouwd wordt. Wij hebben de indruk dat er teveel dure appartementen gebouwd worden en veel te weinig voor de gewone burger betaalbare huur- en koopwoningen.

Wordt vervolgd.

U bent hier