h

Nieuws uit 2009

17 februari 2009

SP maakt carnavalsnummer als protest tegen verkoop Essent

De SP fractie in de Provinciale Staten van Limburg heeft een carnavalsschlager gemaakt als protest tegen de voorgenomen verkoop van de aandelen Essent.

Lees verder
17 februari 2009

Landgraaf verwijdert onkruid milieubewust.


Deze kop in het Limburgs Dagblad van 16 februari. Een trotse wethouder Janssen aan het woord. In het artikel wordt echter met geen woord gerept over het gegeven dat deze wethouder uitvoering aan een motie geeft die de heer Ancion van GroenLinks met veel verve door de gemeenteraad heeft geloosd.

Lees verder
11 februari 2009

oud nieuws

Gewoon omdat ie leuk is

Lees verder
11 februari 2009

Zwembad in de Bende

Als punt 5 op de agenda van de raadsvergadering van 5 februari j.l. stond het voorstel een gecombineerde aanbesteding te houden voor het renoveren/ aanpassen en exploiteren van zwembad In de Bende voor een perioden van 20 jaar met de mogelijkheid tot het aanbieden van een alternatief Rouenhof. Hoeveel anders kan het lopen.

Lees verder
11 februari 2009

politiek regionaal

CDA gemeente Echt-Susteren
Limburg op zijn smalst

Lees verder
9 februari 2009

Rouenhof / Waterworld


Behandeling in de commissievergadering op 2 februari en al in de gemeenteraad op 5 februari. Maanden is het college bezig geweest met de voorbereiding om vervolgens de gemeenteraad binnen de korst mogelijke termijn een beslissing te laten nemen. Een beslissing terwijl nog een groot aantal vragen niet beantwoord is. Dat voelt niet goed.

Lees verder

Pagina's

U bent hier