h

AWACS, het gaat maar door.

24 juni 2008

AWACS, het gaat maar door.

AWACS vliegftuig “De Tweede Kamer heeft unaniem een motie aangenomen, waarin de regering wordt opgedragen er alles aan te doen om de geluidsoverlast van de Awacs-basis Geilenkirchen met 35 procent terug te dringen. Dat moet de komende jaren gebeuren door het aantal vluchten te verminderen en door aanpassing van de vliegroutes. Brunssum en Onderbanken ondervinden veel hinder van de Awacs-vluchten.

De motie was ingediend door VVD en CDA. Opmerkelijk is dat de PvdA vorige week nog een soortgelijke motie introk. Die partij stemde dinsdag wel voor de nieuwe motie.” is te lezen op www.L1.nl

Het is aardig van de Tweede Kamer zo’n motie. Ik herinner me nog een motie van ons SP kamerlid Jan de Wit waarin om een vliegverbod voor de AWACS boven Nederland gevraagd werd. Deze motie werd in meerderheid aangenomen en werd vervolgens door PvdA minister Cramer naast zich neer gelegd.

Op 17 juni, nu een week geleden, heeft de Tweede Kamer drie moties over de AWACS-basis in het Duitse Geilenkirchen verworpen. Een motie van de Partij voor de Vrijheid om vanaf 1 januari geen vluchten meer toe te staan boven Nederlands grondgebied vanwege de geluidsoverlast in Onderbanken en Brunssum, werd alleen gesteund door de SP , GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Dezelfde vier partijen steunden ook de motie om er bij de NAVO op aan te dringen te kijken naar verplaatsing van de basis. De derde verworpen motie, was van de VVD. Daarin werd de regering opgedragen te rapporteren in welke mate het aantal vluchten kan worden gereduceerd.

Moties zijn mooi maar het moet niet zo zijn dat er dadelijk nog meer bomen gekapt moeten worden om al die moties op te gaan drukken.

Een beetje minder AWACS is niet voldoende als je de gezondheidsrisico’s serieus neemt. Nee, waar de inwoners van deze streek behoefte aan hebben zijn daden.

U bent hier