h

Iedere woning een brandmelder (2) nu met geluidsfragment

19 juni 2008

Iedere woning een brandmelder (2) nu met geluidsfragment

brandmelderIn de commissievergadering burgers/middelen van 4 maart j.l. heeft de SP voorgesteld om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om voor iedere woning brandmelders beschikbaar te stellen. De burgemeester, als verantwoordelijke voor de brandweer in Landgraaf, had toegezegd om hiernaar een onderzoek te doen maar wil die toezegging nu intrekken.

Bij de regionalisering van de brandweer is er gekozen voor een andere systematiek van financiering. Deze komt er op neer dat 10% van de gemeentelijke bijdrage aan de regionale brandweer bestaat uit het aantal keren dat de brandweer voor Landgaaf heeft moeten uitrukken. Nu bestaat de bijdrage uit een verrekening op basis van het aantal inwoners.

Indien we dus in de toekomst in staat zijn om het gebruik van de diensten van de brandweer door preventieve maatregelen te beperken, dan levert dit een voordeel op voor de gemeentelijke boekhouding en dus ook in de belastingdruk voor de inwoners.

Een rookmelder kan de redding zijn. Ongeveer de helft van alle woningbranden zijn namelijk branden waarbij het vuur smeult, zonder grote vlammen. Deze smeulbranden veroorzaken veel giftige rook en daardoor ook de meeste slachtoffers.

Ons idee is dat vroegtijdige signalisering van brand door middel van brandmelders leidt tot minder gebruik van de brandweer, minder leed en ellende voor bewoners, en minder schade aan eigendommen. Dit in combinatie met een lagere bijdrage van Landgraaf aan de brandweer zou het verstrekken van brandmelders mogelijk zelfs voordelig kunnen zijn. De Landgraafse SP fractie was dan ook blij met de toezegging van de burgemeester dit te laten onderzoeken.

Hoe vreemd het kan lopen! Eerst lukt het niet om de toezegging van de burgemeester op de “lijst van toezeggingen” te krijgen. Nu die toezegging er na aandringen toch op is komen te staan laat de burgemeester via de voorzitter van de commissie, Jan Bonten, weten dat hij (de burgemeester) de band nog eens heeft laten naluisteren en dat er GEEN toezegging naar dit onderzoek door hem is gedaan.

Beste burgemeester, ook wij hebben de CD van de commissievergadering van 4 maart 2008 nog eens heel goed beluisterd. Op CD2, track 1, bij minuut 17.25 zegt u

“Ja, dat onderzoek naar die brandmelders, dat wil ik best doen, zij het dat ik al een klein tipje van de sluier kan oplichten en dat heeft ook te maken met de aansprakelijkheid”

Vervolgens komt een verhaal over de rol van verzekeringsmaatschappijen en aansprakelijkheden.

De SP verwacht dat er na drie maanden toch begonnen wordt met het gevraagde onderzoek. Een man en man, een woord een woord.

Klik op onderstaande link voor het geluidsfragment
fragment toezegging

foto cd commissievergadering

U bent hier