h

Nieuws van de afdeling

17 maart 2007

Oproep !!

WAOGa op 21 maart mee naar Den Haag om te protesteren tegen de onmenselijke, onzorgvuldige, ondeskundige en willekeurige manier van herkeuren.

Lees verder
13 maart 2007

Motie SP tegen graaien essent aangenomen

Vrijdag 9 februari heb ik (Ben) een dagje provinciale staten mogen meemaken. Leny Eijssen diende die dag namens de SP een motie in die het helaas niet gehaald heeft. Haar motie heeft ook L1 nieuws gehaald met het bericht : “

Lees verder
13 maart 2007

SP STEMMERS BEDANKT !!!

Het was alweer de derde keer verkiezingen binnen een jaar. Het heeft van de mensen die meegeholpen hebben om campagne te voeren veel gevraagd om alweer paraat te staan. Maar het is de inspanningen waard gebleken. Haalde de SP in Landgraaf in 2003 nog 9,14% van de stemmen, nu was dat 27,14%. Van de 4e partij in Landgraaf naar de 2e, op zeer grote afstand van de PvdA (18.36%) en VVD (11,31%).

Lees verder
3 maart 2007

SP-Feest in 'Het Land van Ooit'

Land Van ooit !
Van de afdeling Landgraaf waren Marc van Caldenberg en Ben Rewinkel (met aanhang) aanwezig bij de opening van de campagne in Het land van Ooit op 25 februari j.l..

Lees verder
19 februari 2007

Gaat zorg van recht naar gunst !?

Het is ondertussen mode geworden dat de opeenvolgende kabinetten de bureaucratie willen terugdringen. In de praktijk blijkt niet alleen dat hier weinig van terecht komt, sterker, het lijkt wel of de bureaucratie enkel toeneemt.
Ook het aanstaande kabinet volgt in deze traditie. Op pagina 39 van het coalitieakkoord staat: “ Daarom willen wij de komende jaren vooral investeren in draagvlak bij patiënten en professionals om samen het bestrijden van de onnodige bureaucratie …….” Op pagina 42, eveneens in het hoofdstuk over volksgezondheid en zorg verklaart men dat het hard nodig is om langs velerlei wegen te blijven streven naar een lagere werkdruk, minder bureaucratie, een grotere doelmatigheid en een sterkere positie van de zorgconsument.

Lees verder
15 februari 2007

7 maart 2007: verkiezingen Provinciale Staten

Woensdag 22 november is nu ruim twee maanden geleden. Veel SP'ers zijn nog aan het bijkomen van het enorme succes bij de Tweede Kamerverkiezingen. De SP is in 2006 echt groot geworden. De volgende verkiezingen staan echter weer voor de deur. Op 7 maart 2007 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Wat doet de provincie, waarom is het belangrijk dat mensen gaan stemmen en wat gaat de SP in de verkiezingscampagne doen? Een overzicht.

Lees verder

Pagina's

U bent hier