h

Nieuws uit 2013

2 juni 2013

Marc van Caldenberg geslaagd voor kaderopleiding

Groep van 30 van arc
De SP geeft naast de gebruikelijke scholingen ook een kaderscholing van 2,5 jaar aan mensen waarvan de partij verwachtingen heeft. Marc van Caldenberg heeft deze opleiding gevolgd onder leiding van de Tweede Kamerleden Ronald van Raak en Manja Smits.
Zaterdag j.l. heeft Marc zijn eindexamen gedaan met als opdracht een controversiele toespraak. Hij is nu wat je noemt een gediplomeerd socialist.

Lees verder
1 juni 2013

JONGERENKOPSTUKKEN IN DEBAT IN HEERLEN

Nederland kent een jeugdwerkloosheid van wel 16%, jongeren krijgen geen vaste banen meer en de studiefinanciering wordt afgeschaft. In veel andere landen komen jongeren in opstand maar vooralsnog is er in Nederland nauwelijks protest te horen. De SP in Heerlen organiseert een thema-avond over de vraag waar die protesten blijven.

Lees verder
6 maart 2013

OPLOSSING VOOR CRISIS HEET DEMOCRATIE

Spreker :Tuur Elzinga, SP-Eerste Kamerlid en beleidsadviseur voor FNV Mondiaal

Lees verder
16 februari 2013

Randweg Abdissenbosch

randweg Abdisschenbosch Uit correspondentie (brieven en mail) blijkt dat de provincie Limburg zich ambtelijk en bestuurlijk actief inzet voor de randweg Abdissenbosch en de aansluiting hiervan op het Duitse wegennet via de nieuw te bouwen "Ortsumgehungsstrasse L42neu".

Lees verder
10 februari 2013

Een van de laatste "rotte plekken" gaat eraan.

Puist van Landgraaf Sinds augustus 2006 is de SP Landgraaf actief om het aanzien van Landgraaf te verbeteren. We doen dit door op diverse manieren aandacht te vragen voor deze zogenaamde puisten en rotte plekken.

Lees verder
7 februari 2013

Einde buurtvoorziening De Kakert ?!

Kakert De raadsvergadering van 6 februari werd gedomineerd door het agendapunt uitbreiding van het Eijkhagen met een aantal localen. Deze uitbreiding is noodzakelijk omdat in Kerkrade middelbare scholen sluiten en hierdoor het leerlingennaantal van Eijkhagen zal toenemen.
Op zich is er niets mis met het voorstel om dan aan de gemeenteraad te vragen om geld beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de school. Het is zelfs een plicht van de gemeente om dit te doen. Och leverde dit agendapunt een discussie van anderhalf uur op. Dit kwam omdat het college voorstelt om het geld wat de uitbreiding kost voor een fors deel te halen uit het potje dat er is om in de uurt De Kakert een buurtvoorziening te maken. Door dit collegevoorstel moest de gemeenteraad niet alleen besluiten om geld voor lokalen beschikbaar te stellen, maar werd er ook besloten over het einde van de buurtvoorzieningen in de Kakert. Door dit collegevoorstel moet de gemeenteraad niet alleen besluiten om geld voor lokalen beschikbaar te stellen, maar wordt er ook nog een besluit genomen over het einde van de buurtvoorzieningen in de Kakert.

Lees verder

Pagina's

U bent hier