h

OPLOSSING VOOR CRISIS HEET DEMOCRATIE

6 maart 2013

OPLOSSING VOOR CRISIS HEET DEMOCRATIE

Spreker :Tuur Elzinga, SP-Eerste Kamerlid en beleidsadviseur voor FNV Mondiaal

Democratisering van de Economie heet het decembernummer van SPANNING, het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van de SP. Deze editie vormt ook het uitgangspunt voor de regioconferenties die in april zullen plaatsvinden. Als voorbereiding hierop is Tuur Elzinga gevraagd om samen met ons hier op in te gaan. Met name zijn inbreng in het decembernummer; Oplossing voor de crisis heet democratie, zal centraal staan. Zie link. https://sp.nl/nieuws/spanning/201210/spanning_december2012.pdf

Een goed startpunt voor een pleidooi voor democratisering van de economie is de huidige mondiale financiële en economische crisis. Het proces van mondialisering van de productie door zowel de internationalisering als de financialisering van de economie vormt een belangrijke oorzaak van deze crisis. De democratische controle is hierbij stelselmatig het slachtoffer, terwijl we paradoxaal genoeg alleen van meer democratische controle de echte oplossingen voor deze crisis kunnen verwachten.
Ik nodig je dan ook van harte uit om deze avond bij te wonen.

Wanneer: woensdag 20 maart
Aanvang: 20.00
Locatie: Stadslab, Leyenbroekerweg 105a, Sittard

U bent hier