h

Einde buurtvoorziening De Kakert ?!

7 februari 2013

Einde buurtvoorziening De Kakert ?!

Kakert De raadsvergadering van 6 februari werd gedomineerd door het agendapunt uitbreiding van het Eijkhagen met een aantal localen. Deze uitbreiding is noodzakelijk omdat in Kerkrade middelbare scholen sluiten en hierdoor het leerlingennaantal van Eijkhagen zal toenemen.
Op zich is er niets mis met het voorstel om dan aan de gemeenteraad te vragen om geld beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de school. Het is zelfs een plicht van de gemeente om dit te doen. Och leverde dit agendapunt een discussie van anderhalf uur op. Dit kwam omdat het college voorstelt om het geld wat de uitbreiding kost voor een fors deel te halen uit het potje dat er is om in de uurt De Kakert een buurtvoorziening te maken. Door dit collegevoorstel moest de gemeenteraad niet alleen besluiten om geld voor lokalen beschikbaar te stellen, maar werd er ook besloten over het einde van de buurtvoorzieningen in de Kakert. Door dit collegevoorstel moet de gemeenteraad niet alleen besluiten om geld voor lokalen beschikbaar te stellen, maar wordt er ook nog een besluit genomen over het einde van de buurtvoorzieningen in de Kakert.

Om een voorstel waar niemand op tegen kan zijn te betalen uit een financiële reserve zonder dat hierover inhoudelijk van mening gewisseld wordt, zonder dit als voorstel in te brengen, is op zijn minst gezegd niet netjes. Toch werd het voorstel van wethouder Erkens aangenomen door de meerderheid van GBBL, PvdA en VVD.
Het is maar dat u het weet; een buurtvoorziening in de Kakert is bijna onmogelijk gemaakt door deze partijen. Of zoals het spreekwoord zegt: een boom herken je aan zijn vruchten. De vruchten van het GBBL, PvdA en VVD zijn zuur, zeer zuur.

U bent hier