h

Een van de laatste "rotte plekken" gaat eraan.

10 februari 2013

Een van de laatste "rotte plekken" gaat eraan.

Puist van Landgraaf Sinds augustus 2006 is de SP Landgraaf actief om het aanzien van Landgraaf te verbeteren. We doen dit door op diverse manieren aandacht te vragen voor deze zogenaamde puisten en rotte plekken.

We hebben een initiatiefvoorstel aangenomen gekregen in de gemeenteraad, hebben posters geplakt, spandoeken opgehangen en hebben diverse keren ‘gepost’. An de rotte plekken die we in 2006 hebben aangekaart, zijn er nog maar weinig over. Nu heeft de gemeente Landgraaf 6000 euro beschikbaar gesteld voor een van de laatste, het oude tankstationnetje aan de Hompertsweg.

Jarenlang actie voeren door de SP heeft gezorgd dat Landgraaf een mooiere gemeente is geworden om in te wonen, werken en recreëren.

U bent hier