h

Rouenhof / Waterworld

9 februari 2009

Rouenhof / Waterworld


Behandeling in de commissievergadering op 2 februari en al in de gemeenteraad op 5 februari. Maanden is het college bezig geweest met de voorbereiding om vervolgens de gemeenteraad binnen de korst mogelijke termijn een beslissing te laten nemen. Een beslissing terwijl nog een groot aantal vragen niet beantwoord is. Dat voelt niet goed.

Het voelt niet goed dat veruit de meeste vragen die door de partijen in oktober 2008 gesteld werden, nog niet beantwoord zijn. Alle vragen van de politieke parijen zijn samengevat in 37 vragen. Op veruit de meeste vragen wordt een antwoord naar de toekomst verschoven.

Het voorstel van het college voor de raad is akkoord te gaan met het ondertekenen van een intentieverklaring met Waterworld BV in oprichting. Zowel na de commissievergadering als na de raadsvergadering blijven er vragen bestaan over de status van deze intentieverklaring is. Zitten we hier aan vast of kan de gemeenteraad een besluit nemen als de gestelde vragen niet naar genoegen beantwoord zijn?

In het verhaal dat voorligt zien we de belangen van de omwonenden onvoldoende terugkomen. Dit voelt niet goed. De omwonenden die van het gebied Rouenhof gebruiken als uitloopgebied zijn inmiddels een handtekeningenactie begonnen.

De gemeenteraad heeft met 19 tegen 6 stemmen besloten dat het college de intentieverklaring mag ondertekenen. De ‘nee’ stemmen waren van SP, GroenLinks en drie leden van de PvdA.

Het dossier Rouenhof/Waterworld is nog niet gesloten.

U bent hier