h

Nieuws uit 2015

11 februari 2015

Moties aangenomen

Foto: SP

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Landgraaf een motie van de SP aangenomen.

Lees verder
6 februari 2015

Sport & Leisure Park

Stichting Sport & Leisure heeft zijn activiteiten rond de uitvoering van het Landgraafse sport- en sportstimuleringsbeleid m.i.v. 1 januari 2015 beëindigd. Het Huis voor de Sport is gelukkig bereid gevonden deze activiteiten over te nemen. Hiermee wordt het Landgraafse sportbeleid weer gecontinueerd.
Zoals bekend heeft St. Sport & Leisure zijn activiteiten m.i.v. 1 januari 201 5 moeten beëindigen. Voor velen een ongemakkelijke situatie: de werkgelegenheid voor de werknemers van Sport & Leisure was in het geding, de sportverenigingen kwamen in moeilijkheden m.b.t. de uitvoering van hun activiteiten, de sportbeoefenaars dreigden hun faciliteiten kwijt te raken en de gemeente Landgraaf zag de uitvoering van haar sport- en sportstimuleringsbeleid verdwijnen.
De afgelopen weken is druk onderhandeld door partijen om toch te zoeken naar een oplossing voor de uitvoering van het sportbeleid. Het Huis van de Sport bleek een serieuze kandidaat, die bereid is alle sportstimuleringsactiviteiten over te nemen.
Daartoe heeft het Huis van de Sport een subsidieaanvraag m.b.t. de sportuitvoeringsactiviteiten, het werkgeverschap en het activiteitenbudget combinatiefunctionarissen aangevraagd bij de gemeente. Deze aanvraag is positief bevonden en dus kan vanaf nu het sportstimuleringsprogramma weer worden uitgevoerd en wel met dezelfde medewerkers die deze werkzaamheden voorheen verrichtten.

Lees verder
8 januari 2015

Meldpunt

Het kabinet heeft, zoals u ongetwijfeld weet, een boel taken overgedragen aan de gemeenten. Iedere gemeente gaat anders om met deze taken. Afhankelijk van politieke keuzes die door de gemeenteraad gemaakt zijn, zullen de gevolgen voor burgers in Landgraaf dan ook heel anders zijn dan voor de burgers in Brunssum, Kerkrade, Heerlen, etc.

Lees verder

Pagina's

U bent hier