h

Motie afschaffen Eigen Risico

20 februari 2015

Motie afschaffen Eigen Risico

 

Aangezien de zorgkosten voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn geen Risico is maar eerder een Zekerheid, deed de SP een voorstel om het Eigen Risico af te schaffen voor die groep.

Dit is de MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN ELLEMEET

Voorgesteld 11 februari 2015
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering de koopkracht van ouderen en chronisch zieken wenst te verbeteren door middel van een polis met een lager eigen risico; constaterende dat dit nu in handen is van zorgverzekeraars en er dus geen enkele garantie is dat die polis er ook daadwerkelijk komt;

verzoekt de regering, het verplichte eigen risico af te schaffen voor ouderen en chronisch zieken, en gaat over tot de orde van de dag.

Kamerleden Leijten en Ellemeet

18 maarT, Reken af !

U bent hier