h

Moties aangenomen

11 februari 2015

Moties aangenomen

Foto: SP

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Landgraaf een motie van de SP aangenomen.

Vanwege de veranderingen in de sociale zekerheid per 1 januari zijn er veel nieuwe wetten, regeles en verordeningen. Veel mensen zijn daar van op de hoogte maar er zijn ook veel mensen die eerder nooit bij ISD BOL of de gemeente kwamen en er nu toch naar toe moeten voor hun toelage, vergoeding.

Zo kun je bijvoorbeeld als je onder de 130% van het minimumloon zit, meedoen aan de collectieve zorgverzekering waardoor je Eigen Risico gelijk afgedekt is. Interessant voor chronisch zieken en AOWers.

Ook kun je een individuele toeslag aanvragen als je een student bent met een ziekte of handicap die dusdanig is dat je geen bijbaantje kunt hebben.

Natuurlijk zijn de armoederegelingen ook niet uitsluitend voor mensen die al bekend zijn bij ISD BOL of het WMO-loket.

En zo zijn er nog vele andere regelingen die mensen kunnen helpen deel te nemen aan de maatschappij.

Daarom vroeg de SP het College in een motie om een beknopt overzicht te maken, in heldere taal, van alle regelingen en mogelijkheden die er zijn. Dit moet dan op de gemeentelijke website en bij wijksteunpunten, scholen, gezondheidscentra, etc ter inzage liggen.

Wethouder Rewinkel vond het een goed idee en een meerderheid van de Gemeenteraad van Landgraaf ook. Het is voor ons onbegrijpelijk dat het GBBL de motie niet steunde.

Verder steunden we een motie van GroenLinks waarin het College verzocht wordt hulp te bieden aan de hulpbehoevenden in Landgraaf die problemen hebben met hun PGB. Aangezien het kabinet de problemen bij de Sociale VerzekeringsBank niet opgelost krijgt, en mensen dus al anderhalve maand op hun geld wachten, hun personeel niet kunnen betalen, vroeg GL het College om de zorgverleners het budget voor te schieten. Van levensbelang voor sommigen. 

We hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat de burgers in Landgraaf die aangewezen zijn op hulp, die ook moeten krijgen, dus stemden we voor. Gelukkig deed een groot deel van de Raad dat ook.

De wethouder gaf aan dat de ambtenaren er al mee bezig waren en dat er al signalen naar de SVB waren gezonden maar dat nog niet alle rechthebbenden hun geld hadden. Indien dat maandag 16 februari nog zo is gaan de ambtenaren over tot uitbetaling. Complimenten voor die ambtenaren want ze hebben al zo veel op hun bordje met alle decentralisaties!

Ook hier alleen een TEGEN van alleen de GBBL.

U bent hier