h

Sport & Leisure Park

6 februari 2015

Sport & Leisure Park

Stichting Sport & Leisure heeft zijn activiteiten rond de uitvoering van het Landgraafse sport- en sportstimuleringsbeleid m.i.v. 1 januari 2015 beëindigd. Het Huis voor de Sport is gelukkig bereid gevonden deze activiteiten over te nemen. Hiermee wordt het Landgraafse sportbeleid weer gecontinueerd.
Zoals bekend heeft St. Sport & Leisure zijn activiteiten m.i.v. 1 januari 201 5 moeten beëindigen. Voor velen een ongemakkelijke situatie: de werkgelegenheid voor de werknemers van Sport & Leisure was in het geding, de sportverenigingen kwamen in moeilijkheden m.b.t. de uitvoering van hun activiteiten, de sportbeoefenaars dreigden hun faciliteiten kwijt te raken en de gemeente Landgraaf zag de uitvoering van haar sport- en sportstimuleringsbeleid verdwijnen.
De afgelopen weken is druk onderhandeld door partijen om toch te zoeken naar een oplossing voor de uitvoering van het sportbeleid. Het Huis van de Sport bleek een serieuze kandidaat, die bereid is alle sportstimuleringsactiviteiten over te nemen.
Daartoe heeft het Huis van de Sport een subsidieaanvraag m.b.t. de sportuitvoeringsactiviteiten, het werkgeverschap en het activiteitenbudget combinatiefunctionarissen aangevraagd bij de gemeente. Deze aanvraag is positief bevonden en dus kan vanaf nu het sportstimuleringsprogramma weer worden uitgevoerd en wel met dezelfde medewerkers die deze werkzaamheden voorheen verrichtten.

SP Wethouder Ben Rewinkel over het bereikte resultaat: "Het is voor alle partijen een win-winsituatie: Sport & Leisure heeft haar taken op waardige wijze beëindigd, er is een partij die de uitvoering van het sportbeleid voor haar rekening neemt en de Landgraafse burger is weer verzekerd van de mogelijkheid om te kunnen sporten."

Hennie ter Haar (Huis voor de Sport) hierover: "Het is voor ons een mooie uitdaging om in Landgraaf de uitvoering van sporten en bewegen te faciliteren." Per direct zal het Huis voor de Sport deze werkzaamheden oppakken.

U bent hier