h

Voorbespreking congresstukken

17 maart 2012

Voorbespreking congresstukken

Zaterdag 17 maart zullen we met de geïnteresseerde leden de stukken voor het XVIII e congres bespreken. Leden die willen meedenken over de inhoud en toekomstige lijn van onze partij zijn van harte welkom om ons kantoor tussen 14.00 en 16.00 uur. Zie hiervoor ook het inlegvel.

Ook zal tijdens de algemene ledenvergadering van 26 maart aanstaande hier aandacht aan besteed worden.

U bent hier