h

Gemeenteraad Landgraaf pikt het niet.

15 maart 2012

Gemeenteraad Landgraaf pikt het niet.

Gouverneur Bovens heeft in opdracht van de Tweede Kamer moeten proberen tot een oplossing te komen voor het middelbaar onderwijs in Kerkrade. Hij zou een ronde tafelconferentie moeten leiden tussen de diverse belanghebbenden. Landgraaf was hierbij niet uitgenodigd.

De gemeenteraad van Landgraaf heeft recent steun uitgesproken aan de initiatiefnemers om middelbaar onderwijs in Kerkrade te behouden. Kerkrade was bij de ronde tafelconferentie aanwezig maar schroomde er niet voor om in te stemmen met een onderzoek om het middelbaar onderwijs uit Landgraaf weg te halen. Een mes in de rug van het Landgraafse middelbaar onderwijs. Als SP Landgraaf zijn we ernstig teleurgesteld in gouverneur Bovens die zich niet als onafhankelijk voorzitter heeft opgesteld. Een gouverneur die niet onafhankelijk, maar bijzonder partijdig is. We voelen de opstelling van het gemeentebestuur van Kerkrade als een mes in de rug. Onderwijsinstelling VSOPL heeft zich nu voor de zoveelste keer als een bijzonder onbetrouwbare gesprekspartner laten kennen. De initiatiefnemers van college Nova Rolduc moeten zich schamen, wat gij niet wil dat u aangedaan wordt ....

Wat de SP Landgraaf betreft is de maat vol. Wij vinden dat het tijd is om te onderzoeken of we voor Landgraaf een eigen onderwijsstichting kunnen oprichten. Terug naar een menselijke maat. De gezamenlijke fractievoorzitters hebben vanavond een persbericht verstuurd.

P E R S B E R I C H T

Fractievoorzitters Landgraaf nemen afstand van plannen en ontwikkelingen
omtrent verplaatsen Eijkhagen locatie van het Charlemagne College..

De fractievoorzitters van de partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Landgraaf zijn vandaag geïnformeerd over plannen die onder andere bestaan om te komen tot een onderzoek om de locatie Eijkhagen te sluiten en een nieuwe school te bouwen op de grens met Kerkrade.

De raad van Landgraaf heeft enkele weken geleden het besluit genomen om ruim 2 miljoen te investeren in het oplossen van diverse ruimtelijke problemen in de locatie Eijkhagen .

Het verplaatsen van de locatie Eijkhagen of zelfs maar onderzoek hiernaar doen is in de ogen van de raad van Landgraaf onzinnig en draagt niet bij aan de rol en de positie van het middelbaar onderwijs in Landgraaf.

Daarnaast is de raad van Landgraaf verbijsterd en onaangenaam verrast dat de gemeente Landgraaf op geen enkele wijze betrokken is bij de gesprekken die hierover eerder deze week zijn gevoerd op het Provinciehuis.

Landgraaf heeft met het bestuur van SVOPL afspraken gemaakt over de locatie Eijkhagen over een duurzame onderwijs locatie en een investering programma dat deze school weer een levensduur van tenminste 20 jaar geeft.

Deze opstelling zorgt voor onacceptabele onrust en geeft ons aanleiding om na te denken over een eigen onderwijs instelling in Landgraaf.

Namens de fractievoorzitters,

P. Mevissen ( GBBL) M.Dreissen-Embrechts ( CDA)
0629503135 0625310628

U bent hier