h

Nieuws uit 2008

11 april 2008

Uitslag van het Richtingendebat 2009 en verder.

richtingenbord

Tijdens de raadsconferentie van 7 april j.l. hebben de leden van de gemeenteraad hun prioriteiten aangegeven waar Landgraaf de komende tijd het geld aan moet uitgeven. Zie hiervoor onze berichtgeving op maandag j.l.. Nu is de uitslag van de enquête bekend geworden dus ook waar de prioriteiten komen te liggen. We hebben de prioriteiten van de SP ernaast gezet voor en vergelijk.

Lees verder
9 april 2008

Awacs-rapport over ernstige lawaaioverlast versneld openbaar

AWACS (c) www.L1.nl

Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, wil een maandag uitgelekt rapport over de ernstige lawaaioverlast door Awacs-vliegtuigen in oostelijk Zuid-Limburg versneld openbaar maken. De Vereniging Stop Awacs in Schinveld is woedend omdat die dan geen inspraak kan hebben. De vereniging kan dan niet regeren op het conceptrapport.

Lees verder
7 april 2008

Richtingendebat over beleidskeuzes 2009 en verder.

bord richtingen

Vanavond is er van 17.00 tot 22.30uur in een raadsconferentie gedebatteerd over de prioriteiten die volgens de gemeenteraadsleden door het college van B & W gehanteerd moet worden. Het was een discussie over de beleidsalternatieven die in een plan van 128 pagina’s werd weergegeven.

Lees verder
7 april 2008

Rapport bevestigt grote overlast Awacs

awacs

Zo'n 41.000 mensen in Oostelijk Zuid-Limburg ondervinden ernstige hinder door de AWACS-vliegtuigen in Geilenkirchen. Dat blijkt uit het concept-gezondheids-belevingsrapport dat L1 in handen heeft. Het rapport is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM opgesteld in opdracht van het ministerie van VROM. Aan het onderzoek deden ruim 2500 mensen uit negen gemeenten mee.

Lees verder
31 maart 2008

Nota "Gedeelde Toekomst"

nota gedeelte toekomst
Gedeelde Toekomst heeft als ondertitel 'Voorstellen voor participatie, emancipatie en integratie'. Het bestaat uit vijf hoofdstukken waarin onderwijs, wonen en werken centraal staan. Het verhaal bouwt voort op de lijn die de SP al ruim 25 jaar consequent kiest. Daarin staan taalbeheersing, eerlijke kansen en actieve deelname aan de samenleving centraal. Er worden concrete voorstellen gedaan om te komen tot een actief spreidingsbeleid voor scholen en wijken.

Lees verder
29 maart 2008

SP caravan weer op het Raadhuisplein.

SP caravan op Raadhuisplein
Na een winterstop stonden we met de SP-caravan weer op het Raadhuisplein met informatiemateriaal. Net zoals verleden jaar zullen we hier telkens de laatste zaterdag van de maand staan waarbij we ook iedereen met vragen en opmerkingen graag te woord staan. Vandaag deelden we onder andere Spanning 2/2008 uit met als thema: Wat Wilders wil.

Lees verder

Pagina's

U bent hier