h

Rapport bevestigt grote overlast Awacs

7 april 2008

Rapport bevestigt grote overlast Awacs

awacs

Zo'n 41.000 mensen in Oostelijk Zuid-Limburg ondervinden ernstige hinder door de AWACS-vliegtuigen in Geilenkirchen. Dat blijkt uit het concept-gezondheids-belevingsrapport dat L1 in handen heeft. Het rapport is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM opgesteld in opdracht van het ministerie van VROM. Aan het onderzoek deden ruim 2500 mensen uit negen gemeenten mee.

Uit de schriftelijke enquete blijkt dat vooral inwoners van de gemeenten Onderbanken, Schinnen en Brunssum zeggen veel hinder te ondervinden van de AWACS-vliegtuigen. In Onderbanken klaagt bijna 64 procent. In Schinveld is dat zelfs 72 procent.

Bron: www.L1.nl

U bent hier