h

Awacs-rapport over ernstige lawaaioverlast versneld openbaar

9 april 2008

Awacs-rapport over ernstige lawaaioverlast versneld openbaar

AWACS (c) www.L1.nl

Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, wil een maandag uitgelekt rapport over de ernstige lawaaioverlast door Awacs-vliegtuigen in oostelijk Zuid-Limburg versneld openbaar maken. De Vereniging Stop Awacs in Schinveld is woedend omdat die dan geen inspraak kan hebben. De vereniging kan dan niet regeren op het conceptrapport.

Het ministerie van VROM heeft na het lekken van het conceptrapport maandag verzocht de definitieve rapportage te bespoedigen, aldus het RIVM. Uit het rapport blijkt dat zo'n 41.000 mensen in de gemeenten Onderbanken, Schinnen en Brunssum ernstige hinder ondervinden van de AWACS-vliegtuigen in Geilenkirchen.

Bron: ww.L1.nl

U bent hier