h

Nieuws uit 2014

29 september 2014

Algemene Ledenvergadering SP Landgraaf

Zoals u heeft kunnen lezen op de uitnodiging in de laatste Tribune is er maandag 6 oktober om 19.30 een Algemene Ledenvergadering in het Noaberhoes, De Wendelstraat 55.

Lees verder
26 september 2014

Landgraafse gemeenteraad steunt oud-mijnwerkers

Alle fracties in de Landgraafse gemeenteraad hebben gezamenlijk op initiatief van de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over overdracht van de mijnwerkerspensioenen. Hiermee wil de Landgraafse gemeenteraad laten zien dat ze volledig achter de oud-mijnwerkers staat in hun roep voor een beter pensioen.

 

Lees verder
8 september 2014

SP-fractie stort bijna duizend euro terug aan gemeente

De SP-fractie in de Landgraafse gemeenteraad heeft voor een bedrag van € 947,60 teruggestort op de rekening van de gemeente Landgraaf. In 2013 is de partij zeer zuinig omgesprongen met het fractiegeld dat zij van de gemeente ontvangen heeft ter ondersteuning voor haar activiteiten. Daarom heeft de partij het geld dat zij over had teruggestort in de gemeentekas.

Lees verder
7 september 2014

Speelparkje De Kakert

Vorig jaar zijn we met de afdeling in De Kakert gaan buurten en de meest gehoorde wens was dat er eindelijk weer een speelplek voor de kinderen zou komen.

Lees verder
4 september 2014

We gaan weer.....

De zomer lijkt weer voorbij en wat de SP Landgraaf betreft is dat zeker zo. Er is weer genoeg te doen in de Raad en daarbuiten!

Lees verder
26 augustus 2014

SP KAMERVRAGEN OVER PENSIOENEN OUD-MIJNWERKERS

Paul Ulenbelt (SP) heeft Kamervragen gesteld over de overname van de pensioenen van 28.000 oud-mijnwerkers door Aegon.

Lees verder

Pagina's

U bent hier