h

vraagstelling conform Reglement van Orde.

28 november 2008

Kosten voor geflopt plan Jufferweg


In de commissievergadering grondzaken werd het plan om de paters Redemptoris Mater een klooster te laten bouwen in het buitengebied aan de Jufferweg afgeschoten. Jeanny Berg (SP) vroeg direct wat dit plan de gemeente Landgraaf gekost heeft, dit terwijl de wethouder makkelijk vooraf had kunnen inschatten dat dit plan politiek een moeilijk haalbare zaak zou zijn. We hebben het antwoord op deze vraag gekregen…..… of toch niet?

Lees verder
8 november 2008

Ontslag gemeentesecretaris


In onderling overleg is overeengekomen dat de gemeentesecretaris ontslag neemt. Feit is dat dit het resultaat is van onderhandelingen. Feit is ook dat er een aantal bijzonder vervelende zaken zijn voorgevallen waardoor dit allemaal noodzakelijk werd. Feit is ook dat ondanks dat het op papier allemaal in goed overleg is geweest, er hier sprake is van een gedwongen ontslag. Er is zeker iets voor te zeggen dat de gemeentesecretaris dit ontslag aan zijn eigen handelen te wijten heeft. Een afscheid met toeters en bellen is dan ook niet gepast. Gezien de informatie die wij gekregen hebben, hebben wij het college schriftelijk vragen gesteld.

Lees verder
8 september 2008

Vragen aan B&W over deal met aannemer.

terreinen VV Schaesberg
Het vorig college heeft een deal met een aannemersbedrijf gemaakt waarbij op hoofdlijnen is overeengekomen dat deze aannemer de terreinen van RKONS zou krijgen om daar woningbouw te plegen in ruil voor investeringen ten behoeve van de accommodatie van VV Schaesberg. Dit past in het beleid om in iedere wijk in Landgraaf een A-locatie te hebben voor voetbal. Er zijn ontwikkelingen ten aanzien van veld 4 van VV Schaesberg en de ontsluiting van het voormalig terrein van RKONS die leiden tot onderstaande brief aan het college.

Lees verder
28 juli 2008

Vragen aan B&W over rampenplan en spoorveiligheid

spoor Landgraaf Het bijna-ongeval op zondagavond 20 juli waarbij twee treinen dreigden te botsen, werd op het laatste moment voorkomen. Twee jaar eerder was er op het Landgraafse spoortraject een ontsporing. Ondertussen is vervoerder Veolia onder verscherpt toezicht gesteld. Dit vanwege een groot aantal incidenten waarbij machinisten door rood licht hadden gereden. Reden voor de SP fractie hierover vragen aan het college te stellen over de verkeersveiligheid en in hoeverre het rampenplan van de gemeente voorbereid is op een (spoorweg)ongeval.

Lees verder
25 juli 2008

Platanen, vervolg van brief aan college op 19 april jl.

Plataan
Naar aanleiding van de RaadsInformatieAvond en een artikel in het Limburgs Dagblad vroeg de SP fractie zich af of het wel een goed idee is om langs de zogenaamde ruggengraat platanen te planten. Naast een voordelen van deze boomsoort kleven er ook een aan serieuze nadelen aan deze boom.

Lees verder
28 juni 2008

Verkeersveiligheid centrum Schaesberg

gevaar
Op 27 april schreven we: "De werkzaamheden in centrum Schaesberg zijn begonnen. Gevolg: de kwaliteit van het wegdek is erbarmelijk, niet geschikt voor een stadsfiets. Stenen, kuilen en een boel zand in de goten. Op de versmalde rijweg maken het fietsen in het Schaesbergse centrum tot een heus Bike-and-Ride park met auto’s en vrachtauto’s op hetzelfde parcours. Een gevaarlijke situatie waarbij iedere verkeersdeelnemer uiterst waakzaam moet zijn. Daarbij komt nog dat de straatverlichting voor een belangrijk deel niet brandt. Onverantwoord!"

Lees verder
9 mei 2008

vragen aan College over dienstreizen

Op 5 mei j.l. heeft RTL Nieuws aandacht besteed aan dure snoepreisjes door ambtenaren en bestuurders van diverse gemeenten. Het RTL-onderzoek liet een overzicht van een 13 tal gemeenten zien. Bij nogal wat gemeente mag je je afvragen of deze "diensteizen" op kosten van de belastingbetaler überhaupt wel zin hebben. Landgraaf was in dit onderzoek niet meegenomen, reden om te vragen hoe onze gemeente de stand van zaken is.

Lees verder
27 april 2008

Brief aan het College over verkeersveiligheid centrum Schaesberg

De werkzaamheden in centrum Schaesberg zijn begonnen. Gevolg: de kwaliteit van het wegdek is erbarmelijk, niet geschikt voor een stadsfiets. Stenen, kuilen en een boel zand in de goten. Op de versmalde rijweg maken het fietsen in het Schaesbergse centrum tot een heus Bike-and-Ride park met auto’s en vrachtauto’s op hetzelfde parcours. Een gevaarlijke situatie waarbij iedere verkeersdeelnemer uiterst waakzaam moet zijn. Daarbij komt nog dat de straatverlichting voor een belangrijk deel niet brandt. Onverantwoord!

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Landgraaf,
Raadhuisplein 1,
6371 LA Landgraaf

Lees verder
19 april 2008

Brief aan college over planten van Platanen

plantaan
Geacht College,
Tijdens de RaadsInformatie Avond (RIA) en het bijbehorende artikel in het Limburgs Dagblad over de herinrichting van de “ruggengraat” spreekt u onder meer over Platanen als bomen die langs deze weg moeten komen. Wij willen met deze brief niet vooruitlopen op onze finale opstelling ten aanzien van dit plan maar willen ten aanzien van de boomkeuze nu al ons standpunt kenbaar maken zodat u daar rekening mee kunt houden

Lees verder
15 september 2007

art. 40 vragen inzake openbare veiligheid

Geacht College,

Lees verder

Pagina's

U bent hier