h

vragen aan College over dienstreizen

9 mei 2008

vragen aan College over dienstreizen

Op 5 mei j.l. heeft RTL Nieuws aandacht besteed aan dure snoepreisjes door ambtenaren en bestuurders van diverse gemeenten. Het RTL-onderzoek liet een overzicht van een 13 tal gemeenten zien. Bij nogal wat gemeente mag je je afvragen of deze "diensteizen" op kosten van de belastingbetaler überhaupt wel zin hebben. Landgraaf was in dit onderzoek niet meegenomen, reden om te vragen hoe onze gemeente de stand van zaken is.

Het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Landgraaf

Landgraaf, 09 mei 2008
betreft: vragen art. 41 Reglement van Orde

Geacht College,

Onlangs heeft RTL Nieuws aandacht besteed aan dure dienstreizen (soms ook aangeduid als snoepreisjes) door medewerkers en bestuurders van diverse gemeenten. Deze berichtgeving heeft ons tot nadenken gestemd. Zij roepen bij de SP-fractie onderstaande vragen ten aanzien van de gemeente Landgraaf op.

Wij vragen u daarom of en zo ja welke buitenlandse dienstreizen er de afgelopen vijf jaar zijn gemaakt door ambtenaren en bestuurders, welk doel deze reizen hadden, wat de gedeclareerde kosten waren en of ze een merkbaar resultaat hebben opgeleverd.
Wij vragen u verder aan te geven het beleid rond dienstreizen is in Landgraaf.

De Landgraafse handleiding “Daar kunt u ons op aanspreken, over integer handelen bij de gemeente Landgraaf” geeft voor ambtenaren en bestuurders een beknopte handleiding maar geeft geen antwoord op bovenstaande vragen.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord in dezen,

SP-fractie Landgraaf
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier