h

Kosten voor geflopt plan Jufferweg

28 november 2008

Kosten voor geflopt plan Jufferweg


In de commissievergadering grondzaken werd het plan om de paters Redemptoris Mater een klooster te laten bouwen in het buitengebied aan de Jufferweg afgeschoten. Jeanny Berg (SP) vroeg direct wat dit plan de gemeente Landgraaf gekost heeft, dit terwijl de wethouder makkelijk vooraf had kunnen inschatten dat dit plan politiek een moeilijk haalbare zaak zou zijn. We hebben het antwoord op deze vraag gekregen…..… of toch niet?

Het antwoord dat wij 13 november j.l. ontvingen luidde:


“Om het gemeentebestuur met betrekking tot het initiatief Redemptoris Mater een helder en afgewogen standpunt te kunnen laten innemen werd, zoals gebruikelijk, de ambtelijke organisatie ingezet ten behoeve van de voorbereiding daarvan.

Daarnaast werd een taxatie uitgevoerd voor het beoogde persceel. De gemaakte kosten bedroegen € 1428,00 (incl. btw)”


Volstrekt onbeantwoord blijft de vraag hoeveel de ambtelijke organisatie met dit mislukt plan belast is geweest. Met andere woorden, hoeveel kostbare ambtenarentijd is er aan dit plan gespendeerd ?

Het lijkt in de beantwoording helder wat er aan directe kosten is gemaakt. Namelijk een modaal maandsalaris van € 1428,00. Maar was een taxatie überhaupt wel nodig? Heeft de gemeente niet de waarde van alle onroerende zaken in de computer staan om de OZB (Onroerend Zaak Belasting) te heffen?

Kortom reden voor ons om aan het college een aantal aanvullende vragen te stellen. Zie hieronder.

Geacht College,

Wij hebben uw antwoord omtrent de gemaakte kosten ten behoeve van het initiatief Redemptoris Mater in goed orde ontvangen.

Uit uw schrijven is duidelijk dat er enerzijds de inzet is geweest van de ambtelijke organisatie en anderzijds de kosten van taxatie van het beoogde perceel. Uw beantwoording leidt tot onderstaande aanvullende vragen.

• Onderdeel van het geheel van gemaakte kosten is de inzet van het ambtelijk apparaat. U heeft in uw beantwoording niet aangegeven hoeveel ambtelijke uren aan dit project moeten worden toegerekend. Graag willen wij dat alsnog van u vernemen.

• Daarnaast graag een nadere toelichting waarom voor het beoogde perceel een taxatie noodzakelijk was. Wij nemen aan dat alle onroerende zaken in Landgraaf belast worden met OZB heffingen. Hierbij mag de waarde van een perceel als bekend verondersteld worden. Indien dit het geval is, dan zou een modaal maandinkomen onnodig besteed zijn.

Bij voorbaat dank voor uw aanvullend antwoord,

Wij houden u op de hoogte.

U bent hier