h

art. 40 vragen inzake openbare veiligheid

15 september 2007

art. 40 vragen inzake openbare veiligheid

Geacht College,

Deze avond liep ik met mijn echtgenote en hond over het voormalige RKONS terrein. Dit is vanuit het laag gelegen terrein vrij toegankelijk. Via de trappen op het bovenste terrein was er een penetrante gaslucht. De gaslucht was zelfs tot op 50 meter van de kantine te ruiken. Later bleek dat de gasmeter uit de kantine was gestolen.

Ik heb uiteraard terstond de brandweer hierover gebeld, zie onderstaande melding.

15-09-07 18:05:46BrandweerLimburg-Zuid Gevaarlijke Stoffen gaslekkage 0873 0840 0692 1993 WILLEM II LAAN LAND LANDGRAAF 1004608 Brandweer Chauffeur 1005108 Brandweer OvD Parkstad-Zuid 1005258 Brandweer Heerlen TS 1005262 Brandweer Heerlen HV 1005264 Brandweer Heerlen BvD 1005998 Brandweer Regionaal monitorcode

De brandweer kwam met twee voertuigen ter plekke en wist binnen korte tijd de open gasleiding te sluiten. Politie kwam eveneens met twee personen de zaak bezien. Vervolgens kwam Essent de gasleiding verder zekeren. Essent heeft echter niet de hoofdleiding afgesloten. Dit omdat hier kennelijk nooit opdracht toe is gegeven en niet duidelijk is wie de afsluitkosten dient te betalen. De gevaarlijke situatie blijft aldus bestaan.

Naar aanleiding van dit voorval een aantal vragen vanuit het perspectief dat de gemeente mede-verantwoordelijk is voor een groot aantal veiligheidsaspecten.

 • Het is het college bekend dat de kantine al geruime tijd leeg staat. Het is het college bekend dat er al eerder in deze kantine brand is gesticht. Hoe kan het dan zijn dat er een gasleiding niet afgesloten is?
 • Het is het college bekend dat in deze voormalige kantine asbest is verwerkt. Vanwege de leegstand en de locatie is er een aanzienlijk verhoogd risico op brandstichting. Brand en dientengevolge mogelijk verspreiding van asbestdeeltjes had een gezondheidsrisico voor de omgeving kunnen betekenen. Waarom heeft het college dit risico jaren laten bestaan?
 • Er is slechts één zinvolle actie mogelijk, namelijk het zo snel mogelijk laten slopen van deze voormalige kantine. Is het college van plan dit te (laten) doen en zo ja wanneer en zo nee waarom niet.
 • Wil het college een verordening voorbereiden dat de eigenaar van een gebouw dat voor sloop in aanmerking komt verplicht tot het laten afsluiten van gas, water en licht vanuit de afsluitpunten van de desbetreffende leverancier? Dit uiteraard om bij brand grotere calamiteiten te voorkomen.
 • Wil het college uit oogpunt van preventie een verordening voorbereiden dat slooppanden zodra deze bestemming bekend is ook daadwerkelijk gesloopt worden en niet onnodig blijven leegstaan met alle veiligheidsrisico's van dien?
 • Deze vragen zijn in overleg en namens de SP fractie gesteld en sluiten tevens aan bij het initiatiefvoorstel van de SP van 30-08-2006 waarin voorgesteld werd de zogenaamde “rotte plekken” aan te pakken.
 • Ben Rewinkel
  raadslid.

  U bent hier