h

vraagstelling conform Reglement van Orde.

8 augustus 2011

Vragen over Rouenhof worden alleen maar meer.

rouenhof voorzijde
De SP-fractie in de gemeenteraad van Landgraaf heeft het college van Burgemeester en Wethouders een groot aantal vervolgvragen gesteld naar aanleiding van de aankoop van de bouwval aan de Rouenhof.
De beantwoording van de eerdere vragen (zie bijlage) én een aantal nieuwe feiten maakt dat de onduidelijkheid alleen nog maar groter wordt.

Lees verder
4 augustus 2011

Gemeente hoeft geen dwangsom aan SP te betalen.

Net binnen de termijn ontvingen wij bericht op de vragen die we 6 juni gesteld hadden over het ontslag van de voormalige alfamedewerkers. Op tijd om géén eis voor een dwangsom aan de broek te krijgen vanwege te late beantwoording. Dit is een goede zaak.
Verleden jaar heeft de gemeente Landgraaf in 37 % van de gevallen de bezwaarschriften van burgers, verenigingen en bedrijven niet binnen de wettelijke termijnen weten af te handelen. In al die gevallen hadden de betrokkenen de gemeente “in gebreke” kunnen stellen en een dwangsom kunnen eisen. Onlangs heeft de gemeente Roermond op basis hiervan nog een schadevergoeding van 700 euro moeten betalen (en de proceskosten).
Als de gemeente niet in staat is zich aan de wettelijke termijnen te houden, dan is de burger met de Algemene Wet Bestuursrecht in de hand niet machteloos.

Lees verder
7 juni 2011

voormalige alfahulpen door Meander op straat gezet


Het woord ‘zorg’ kent meerdere betekenissen. Meestal in de betekenis van zorgvuldigheid, aandacht; zorgzaamheid of liefderijke bezorgdheid. Maar soms kennen we het ook in de betekenis van ‘kommer en kwel’. Dat is precies wat nu aan de hand is. Tientallen voormalige alfahulpen die in het kader van een goed sociaal beleid van de diverse gemeentes in loondienst bij Meander kwamen, krijgen nu, zonder fatsoenlijke reden hun contact niet meer verlengd. Zij worden na anderhalf jaar zonder pardon, zonder gesprek, maar met een brief in het postvakje, aan de kant gezet.

Lees verder
14 mei 2011

parkeerplaatsen invaliden centrum Schaesberg, vervolg.


Het verhaal van de parkeerplaatsen voor invaliden in het centrum van Schaesberg begint steeds meer bizarre vormen aan te nemen. Parkeerplaatsen voor invaliden die na de reconstructie geheel verdwijnen, onbeantwoorde brieven van raadsleden, parkeerplaatsen die mondjesmaat en in kleinere aantallen terugkomen, parkeerplaatsen die ingenomen worden door anderen. Het wordt tijd dat het college op dit punt verantwoording gaat afleggen, zie onderstaande brief

Lees verder
13 mei 2011

Wie zegt de waarheid? het college van B&W of de directeur van de muziekschool?


Op 6 mei stond er een stuk in de krant waaruit blijkt dat er extra wachtgelduitkeringen bij de muziekschool betaald moeten worden. Dit is als zodanig ook opgenomen in de kadernota die de gemeenteraad binnekort gaat bespreken. De kadernota is de voorbereiding voor de begroting van 2012. Waarschijnlijk heeft de journalist dit opgeschreven tijdens de wekelijkse persbijeenkomst met het college.

Lees verder
28 november 2010

Vragen aan college over meerkosten buitenring

Voor een goed functioneren van de gemeenteraad is het noodzakelijk inzicht te hebben in inkomsten en uitgaven van de gemeente. Als kosten hoger zijn dan geraamd moet het college terug naar de gemeenteraad om hiervoor geld te vragen. Duidelijk is dat de Buitenring nu al drie keer zo veel gaat kosten dan oorspronkelelijk gedacht. Wat de meerkosten voor Landgraaf zijn is niet duidelijk. Ondanks een mondelnge toezegging in een commissievergadering laat het college deze vraag liggen. Daarom tijd om hierover schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder
30 juni 2010

Vragen over tekort Licom en oprotpremie directeur


In het Limburgs Dagblad van vandaag staat als hoofdartikel op de voorpagina van de regio-editie een stuk over het tekort van 6,7 miljoen bij Licom over verleden jaar. Zoals gebruikelijk in deze tijd wordt alle schuld gegeven aan de recessie. Geen woord over de eigen verantwoordelijkheid.

Lees verder
27 juni 2010

Entree vragen op de openbare weg


Waubach had een gezellig dorpsfeest waarbij de weergoden de organisatie welgezind waren.
Wat opviel is dat er een entree heffing was van € 1.--. Op bijgaande foto is duidelijk te zien dat de weg is afgesloten en er een dame entree heft. Er was geen enkel teken te zien dat het een vrijwillige bijdrage betrof. Vaak is het heffen van entree tijdens evenementen op de openbare weg een punt van discussie geweest. Ook de nationale ombudsman heeft hierover in het verleden al een uitspraak gedaan. Wat wij kunnen nagaan. Het mag gewoonweg niet!
Ook verleden jaar was er bij het Waubachs Dorpsfeest ophef over het entree heffen. Het wordt wat ons betreft tijd dat de regels hierover voor iedereen duidelijk zijn, daarom een aantal vragen aan het college.

Lees verder
13 juni 2010

Veel telfouten bij verkiezingen in Landgraaf.

foute verkiezingsuitslag
Donderdagavond maakten wij melding van telfouten bij de verkiezingen in Landgraaf. Op het stembureau Raadhuis haalde nummer 3 van de SP lijst Jan de Wit “nul” stemmen. We kregen een mail van een SP stemmer die ons hierop attendeerde. Met de mails, telefoontjes en de mensen die ons aanspraken, ook na de krantenartikelen, dat ook zij op Jan de Wit in het Raadhuis gestemd hadden, staat onze teller nu op 13 bij 7 stemmers. 13 stemmen die niet op naam van Jan de Wit zijn gekomen.

Lees verder
10 februari 2010

minima en extra kosten energie


Op 9 januari vroegen we het college te onderzoeken of er voor de echte minima geld vrijgemaakt kan worden om hen te compenseren voor de extra stookkosten. Dit nadat onderzoek van aantoonde dat de stookkosten met deze winter stijgen. Duidelijk is ook, dat na uitspraken van Balkenende, van de landelijke overheid niets te verwachten valt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier