h

Vragen aan B&W over deal met aannemer.

8 september 2008

Vragen aan B&W over deal met aannemer.

terreinen VV Schaesberg
Het vorig college heeft een deal met een aannemersbedrijf gemaakt waarbij op hoofdlijnen is overeengekomen dat deze aannemer de terreinen van RKONS zou krijgen om daar woningbouw te plegen in ruil voor investeringen ten behoeve van de accommodatie van VV Schaesberg. Dit past in het beleid om in iedere wijk in Landgraaf een A-locatie te hebben voor voetbal. Er zijn ontwikkelingen ten aanzien van veld 4 van VV Schaesberg en de ontsluiting van het voormalig terrein van RKONS die leiden tot onderstaande brief aan het college.

Geacht College,

Graag zouden wij door u nader geïnformeerd willen worden inzake de afwikkeling van de deal met het voormalig terrein van RKONS en de investeringen bij en op het terrein van VV Schaesberg en daarmee samenhangen kosten voor de ontsluiting van het lagergelegen gedeelte van het voormalig terrein van RKONS.

Op dit moment is er van voortgang van de inrichting van het zogenaamde veld 4 geen sprake meer. De werkzaamheden vinden geen doorgang vanwege een mogelijke verplaatsing van Kinderstad naar dit terrein. Graag willen wij van u weten of de inrichting van veld 4 ten behoeve van VV Schaesberg deel uitmaakt van de deal tussen het aannemersbedrijf en de gemeente Landgraaf. Indien dit zo is dan hadden wij graag geweten of het klopt wat ons ter ore is gekomen, namelijk dat dit terrein is verkocht dan wel verkocht zal worden aan de eigenaar van Kinderstad.

Indien veld 4 deel uitmaakte van genoemde deal nemen wij aan dat de opbrengst van de verkoop van dit terrein ten goede komt van de gemeente Landgraaf, of anders de accommodatie van VV Schaesberg, omdat een deel van de afspraken niet nagekomen wordt. Graag hierover nadere informatie.

Graag vernemen wij van u of het herstel van de toegangswegen en de verbetering van de verlichting tot het sportcomplex onderdeel van de genoemde overeenkomst waren daar deze nu voor rekening van de gemeente zijn gerealiseerd.

In dit verband zouden wij ook graag van u vernemen wie de toegangsweg betaalt (ontsluiting en realisatie) die door het Moltbosje naar het lager gelegen voormalig terrein van RKONS moet lopen. Indien de gemeente deze betaalt dan zouden wij graag van u vernemen hoe de financiële balans is tussen deze ontsluiting en een ontsluiting via het talud tussen de twee terreinen is.

Naast de concrete beantwoording van bovenstaande vragen zouden wij graag, om mogelijke misverstanden te voorkomen, de overeenkomst die met de betreffende aannemer en de gemeente Landgraaf is gesloten in het kader van de WOB ontvangen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

SP-fractie Landgraaf
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier