h

vraagstelling conform Reglement van Orde.

17 januari 2010

hoe zit het met de extra kosten voor wegonderhoud?

De afgelopen weken zijn we opgeschrikt door de ernstige schade die sommige wegen hebben opgelopen door de vorst. In de kranten stonden diverse artikel over de stadsautoweg in Heerlen en de A2 bij Meerssen. Maar ook in Landgraaf zien we op diverse plaatsen gaten en scheuren in de weg. Het herstel hiervan moet op korte termijn gebeuren. De gemeentes waren niet voorbereid wat betreft het strooizout, maar hoe zit het met het budget voor wegenonderhoud?

Lees verder
9 december 2009

vragen aan college over fraude bij bodemonderzoeken

Maandag jl. stonden er in meerdere landelijke dagbladen en in het Brabands Dagblad artikelen over fraude bij bodemonderzoeken. Ook in Limburg loopt een strafrechterlijk onderzoek naar een bedrijf. De ernst bij deze zaken is groot. Vuile grond die schoon wordt verklaard waarna er woningen en bedrijven op gebouwd worden. Vuile grond die schoon verklaard wordt en daarom gestort wordt op plekken waar we dat niet willen. Kortom een louche handel waar veel geld te verdienen valt ten koste van de gezondheid van burgers. Onze fractie wil van het college weten of deze milieucriminelen ook in Landgraaf “gewerkt“ hebben.

Lees verder
31 augustus 2009

SMS dienst tegen verloedering buurt


Verloedering van de openbare ruimte is een toenemende ergernis van welwillende burgers. Het is schadelijk voor het aanzien van de buurt en tast de leefkwaliteit aan. Snelle aanpak van problemen en ergernissen voorkomt dat het van kwaad tot erger wordt. Gemeenteambtenaren en Boa’s kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. De Amersfoortse aanpak met een SMS dienst verdient in de optiek van de Landgraafse SP lof. Mogelijk kan in Landgraaf ook een dergelijke proef gehouden worden. Hierover heeft de SP fractie een aantal vragen aan het college gesteld.

Lees verder
13 augustus 2009

Vragen aan college over problemen bij ISD BOL


Het rommelt al een hele tijd bij de sociale dienst van Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (ISD BOL). De zogenaamde e-mailaffaire loopt al bijna een jaar en is mogelijk nog steeds niet opgelost. De burgemeesters van de drie gemeenten hebben een Raad van Toezicht gevormd om de bestuurlijke problemen op te lossen. Grote vraag is wat de bevoegdheden va deze burgemeesters zijn en wat de bestuurlijke problemen gekost hebben. De SP fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Lees verder
23 juli 2009

Kafka in Landgraaf ?

Soms lijkt de bureaucratie en de onpersoonlijke en overgeperfectioneerde maatschappij steeds meer greep krijgen op het individu. Dan spreken we van kafkaiaanse toestanden. Juridisering en niet meer rekening houden met het gezonde menselijke verstand lijken soms de overhand te krijgen. Is dit ook in Landgraaf het geval?

Lees verder
9 juli 2009

salariëring Licom directeur (vervolg)


Op 27 mei stuurden we een brief naar het college over de salariëring van de Licom directeur (zie twee artikelen op deze website op die datum). We vroegen aan het college:
• Wie verantwoordelijk en aanspreekbaar is over de hoogte van het salaris bij Licom-directeur.
• Wat is het standpunt van het college is ten aanzien van deze kwestie.

Lees verder
27 mei 2009

salaris Licom-directeur Schrijnemakers

Op dezelfde pagina in het Limburgs Dagblad waar onderstaand opinieartikel van Riet de Wit gepubliceerd staat, wordt de Kerkraadse PvdA wethouder Hans Bosch in een ander artikel geciteerd. Bosch is voorzitter van het werkvoorzieningschap. Bosch zegt dat het geen exorbitante overschrijding van de Balkenendenorm is. Alsof een niet exorbitante overschrijding van de maximum snelheid ook niet beboet zou worden. Als klap op de vuurpijl stelt hij dat dit onderwerp intern had moeten blijven. Hallo meneer Bosch, het is publiek geld!

Lees verder
4 april 2009

SP stelt vragen over uitstapje naar Frankrijk

In de raadsvergadering van 12 maart werden de raadsleden na afloop van het “agendapunt eerherstel kasteel Schaesberg” uitgenodigd voor een studiereis naar een ruïne in de Bourgogne in Frankrijk. Daar is men ook met een langjarig renovatieproject bezig. Ter plekke maakte de SP bezwaar tegen een dergelijk snoepreisje. Twee weken later kregen de raadsleden het concrete voorstel aangeboden. We hebben het voorstel bestudeerd en ver beneden de maat gevonden. Reden om het college hierover vragen te stellen.

Lees verder
12 januari 2009

vragen over verkoop aandelen Essent


De krant staat er bol van. Essent wordt door de vier provincies en een groot aantal gemeentes verkocht. Deze verkoop is niets meer of minder dan een privatisering van primaire voorzieningen. Zijn er dan niet afspraken en overwegingen die wel belangrijk zijn om hierover na te denken buiten het denken in euro's? Onze raadsfractie heeft een aantal van die vragen op papier gezet. Ook vragen we nadere uitleg over de antwoorden die we hierover in de zomer van 2008 van het college kregen.

Lees verder
14 december 2008

Gemeente kan bij langdurigheidstoeslag sociaal gezicht laten zien ( of niet ! )

Er is nu nog sprake van een landelijke regeling voor deze zogenaamde langdurigheidstoeslag, die is bedoeld voor mensen die vijf jaar lang op het sociaal minimum leven. Dit met een aantal strikte voorwaarden. Het kabinet laat de gemeenten per 1 januari 2009 zelf bepalen aan wie, wanneer en hoeveel toeslag ze geven. Daarmee komt de garantie op broodnodige extra financiële armslag te vervallen. Mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen worden afhankelijk van de goedgeefsheid van hun gemeente. Staatssecretaris Aboutaleb wil de gemeenten volledig vrij laten en gaat ervan uit dat de gemeenten een goede regeling zullen treffen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier