h

Brief aan het College over verkeersveiligheid centrum Schaesberg

27 april 2008

Brief aan het College over verkeersveiligheid centrum Schaesberg

De werkzaamheden in centrum Schaesberg zijn begonnen. Gevolg: de kwaliteit van het wegdek is erbarmelijk, niet geschikt voor een stadsfiets. Stenen, kuilen en een boel zand in de goten. Op de versmalde rijweg maken het fietsen in het Schaesbergse centrum tot een heus Bike-and-Ride park met auto’s en vrachtauto’s op hetzelfde parcours. Een gevaarlijke situatie waarbij iedere verkeersdeelnemer uiterst waakzaam moet zijn. Daarbij komt nog dat de straatverlichting voor een belangrijk deel niet brandt. Onverantwoord!

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Landgraaf,
Raadhuisplein 1,
6371 LA Landgraaf

Landgraaf, 26 april 2008
Betreft: vraagstelling conform Artikel 41 Reglement van Orde.
Onderwerp: verkeersveiligheid centrum Schaesberg

Geacht College,

De werkzaamheden rondom het nieuwe winkelcentrum in Schaesberg zijn begonnen. Dit gaat gepaard met diverse ongemakken. De kwaliteit van het wegdek is voor veel fietsers een nieuwe ervaring, omdat dit terrein niet gemaakt is voor een stadsfiets, maar eerder voor een mountainbike. Stenen, kuilen en een boel zand in de goten en op de versmalde rijweg maken het fietsen in het Schaesbergse centrum tot een heus Bike-and-Ride park. Maar dan wel een met auto’s en vrachtauto’s op hetzelfde parcours. Een gevaarlijke situatie waarbij iedere verkeersdeelnemer uiterst waakzaam moet zijn.

In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 april omstreeks 0:45 uur is een nog zorgwekkendere situatie gesignaleerd. De verlichting van straatlantaarns aan de Hoofdstraat functioneerde niet. Dit gold voor het gebied vanaf de kerk tot aan de markt zelf. Uitgerekend de locatie van de werkzaamheden. Bovendien is het zo dat de weggebruikers niet of nauwelijks op de aankomende wegwerkzaamheden worden geattendeerd. Ook de voetgangersoversteekplaatsen, die sowieso door de werkzaamheden verplaatst zijn, waren niet verlicht. De combinatie van de werkzaamheden, extra verkeerdrukte vanwege omleidingen elders,de bewegwijzering en de niet-werkende verlichting is, wat de SP betreft, een onverantwoorde situatie. Daarom de volgende vragen:

• Is het bij het college bekend dat de verlichting op het genoemde tijdstip niet functioneerde?
• Wat is de verklaring voor het niet functioneren van de verlichting?
• Deelt het college de mening van de SP dat de veiligheid van burgers (ook tijdens werkzaamheden) expliciet tijdens de werkzaamheden aan het centrumplan de hoogste prioriteit verdient?
• Wat zijn de maatregelen die het college gaat nemen om dergelijke gevaarlijke en onverantwoorde situaties voor het verdere verloop van de realisatie van het centrum te voorkomen?

In afwachting van uw beantwoording en acties in dezen,

SP Fractie
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier