h

Ontslag gemeentesecretaris

8 november 2008

Ontslag gemeentesecretaris


In onderling overleg is overeengekomen dat de gemeentesecretaris ontslag neemt. Feit is dat dit het resultaat is van onderhandelingen. Feit is ook dat er een aantal bijzonder vervelende zaken zijn voorgevallen waardoor dit allemaal noodzakelijk werd. Feit is ook dat ondanks dat het op papier allemaal in goed overleg is geweest, er hier sprake is van een gedwongen ontslag. Er is zeker iets voor te zeggen dat de gemeentesecretaris dit ontslag aan zijn eigen handelen te wijten heeft. Een afscheid met toeters en bellen is dan ook niet gepast. Gezien de informatie die wij gekregen hebben, hebben wij het college schriftelijk vragen gesteld.

Geacht College,

Graag hadden wij van u vernomen of het juist is dat er aan de voormalige gemeentesecretaris, in het raadhuis, een afscheidsreceptie is aangeboden. Indien het antwoord op deze vraag ontkennend is, dan zijn de onderstaande vragen niet verder relevant, indien het antwoord bevestigend is dan hebben wij een aantal vervolgvragen.

* Zo het klopt dat er een afscheidsreceptie is aangeboden hadden wij graag van u vernomen welke de overwegingen zijn geweest om dit te doen.
* Vraag is verder of deze receptie onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
* Acht u het gepast om, gezien hetgeen geleid heeft tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, het afscheid te ‘vieren’ met een receptie.
* Klopt het dat er voor deze receptie mensen, niet in loondienst van de gemeente Landgraaf waren uitgenodigd en in het verlengde van deze vraag zouden wij dan graag
vernemen waarom de gemeenteraad geen uitnodiging heeft ontvangen.

Met vriendelijke groet,

SP fractie,

U bent hier