h

Brief aan college over planten van Platanen

19 april 2008

Brief aan college over planten van Platanen

plantaan
Geacht College,
Tijdens de RaadsInformatie Avond (RIA) en het bijbehorende artikel in het Limburgs Dagblad over de herinrichting van de “ruggengraat” spreekt u onder meer over Platanen als bomen die langs deze weg moeten komen. Wij willen met deze brief niet vooruitlopen op onze finale opstelling ten aanzien van dit plan maar willen ten aanzien van de boomkeuze nu al ons standpunt kenbaar maken zodat u daar rekening mee kunt houden

Ten voordele van het planten van Platanen kan gezegd worden dat deze boom veel wordt aangeplant voor schaduw en om de sierwaarde in stadsstraten. Deze boom kan de luchtvervuiling in de stad goed verdragen, evenals de beperkte beschikbare ruimte voor de wortels.

Er kleven echter ook nadelen aan het gebruik van Platanen.

• Het jonge blad en twijgen zijn dicht bezet met stervormige haren. Als de haren uitvallen kunnen deze soms allergische reacties, zoals jeuk en irritaties aan de slijmvliezen, veroorzaken.
• De gewone Plataan kan ongeveer 35 meter hoog worden. De doorsnede van de stam van de boom is dan navenant. De vraag onzerzijds is in hoeverre zo’n volwassen boom dan nog past in het straatbeeld.
• De bladeren zijn leerachtig, rotten slechts zeer langzaam en verstoppen goten van de woningen in de nabijheid.
• Een andere optie om de hoogte van de bomen tegen te gaan is het frequent snoeien. Dit is dan een blijvende kostenpost die in de begroting moet worden opgenomen. Graag dan vooraf duidelijkeheid over de hoogte van deze kosten.

Van alle bomen en struiken die in ons land groeien is maar een klein deel oorspronkelijk inheems. Vanuit cultuur- historisch oogpunt is het aan te bevelen om deze inheemse, al dan niet bedreigde soorten, te gebruiken. De Plantaan is geen boom die van nature in deze streek voorkomt.

Als SP fractie stellen wij voor om vanuit cultuur- historisch oogpunt oorspronkelijk inheemse bomen aan te planten. Geschikte inheemse laanbomen zijn: Zwarte Els, Zachte Berk, Haagbeuk, Beuk, Gewone Es, Wilde Appel, Zwarte Populier, Winter- en Zomer Eik, Waterlinde en de Steeliep. Het is in onze optiek bijzonder de moeite waard om deze inheemse bomen in de keuze van beplanting te betrekken.

Met vriendelijke groet,

SP fractie,
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

plaatje ruggengraat

U bent hier