h

vragen over verkoop aandelen Essent

12 januari 2009

vragen over verkoop aandelen Essent


De krant staat er bol van. Essent wordt door de vier provincies en een groot aantal gemeentes verkocht. Deze verkoop is niets meer of minder dan een privatisering van primaire voorzieningen. Zijn er dan niet afspraken en overwegingen die wel belangrijk zijn om hierover na te denken buiten het denken in euro's? Onze raadsfractie heeft een aantal van die vragen op papier gezet. Ook vragen we nadere uitleg over de antwoorden die we hierover in de zomer van 2008 van het college kregen.


Geacht College,

Uit de krant vernemen we dat aandeelhouders en commissarissen van Essent toestemming hebben gegeven om exclusief met het Duitse energiebedrijf RWE te praten over verkoop. Met deze stap lijkt definitieve verkoop van Essent aan RWE een fait a compli .

Op 27 juni 2008 stelden wij het college conform art. 41 RvO enkele vragen rond de verkoop van de Essent aandelen door de gemeente Landgraaf.
• Uw antwoord op 1 juli in dit verband was onder andere dat de gemeente Landgraaf als aandeelhouder en lid van de Vegal, vooralsnog alleen ingestemd had met het uitwerken van een strategie.
• Ook schreef u dat als het zo mocht zijn dat er aanzienlijke (financiële) belangen aan de orde zijn, u de raad hierover vooraf zal informeren c.q. de raad een voorstel doen.
• Verder schreef u dat als de aandelen verkocht worden, gezien de structurele impact op de meerjarenbegroting de raad instemming moet verlenen.
• U sloot het schrijven af met de samenvatting dat het college ingestemd heeft met het uitwerken van een strategie door de directie van Essent. Een strategie waarbij het uiteindelijk zo kan zijn dat de aandelen Essent verkocht worden. Het is uiteindelijk aan de raad om een afweging te maken of verkoop de beste oplossing is.

Indien de berichtgeving in de pers klopt bent u als college kennelijk veel verder gegaan dan enkel het onderzoeken en uitwerken van een strategie. De toezegging om de gemeenteraad vooraf te informeren bent u dan niet nagekomen. Graag zien we een uitermate heldere uitleg op dit punt.

In de berichtgeving staat een verkoopbedrag van 9.6 miljard. Uiteraard is dit veel geld. Toch is deze koopsom nauwelijks meer dan de jaaromzet van Essent. In die zin lijkt het of Essent voor een appel en een ei verkocht wordt. Kunt u ons uitleggen waarom de verkoopprijs zo betrekkelijk laag is.
Zo er besloten is de aandelen om Essent te verkopen aan RWE willen wij van u vernemen waarom er exclusief met dit bedrijf gesproken is, zoals in de berichtgeving staat. Hoe kunt u ons overtuigen dat u niet alleen op prijs maar ook op andere onderdelen de beste deal heeft gesloten?

Wij willen van u vernemen wat de consequenties zijn als de gemeente Landgraaf in alle wijsheid zou besluiten om de aandelen niet te verkopen.

RWE wordt afgeschilderd als een modern en innovatief bedrijf. Het zal zeker waar zijn. Toch is het zo dat RWE nog op grote schaal bruinkool wint en gebruikt in haar centrales. Bruinkool is een uiterst milieubelastende brandstof met een laag rendement vergeleken bij andere bandstoffen. Bent u met de SP Landgraaf van mening dat er een bijzonder slecht signaal wordt gegeven door met een dergelijk bedrijf in zee te gaan?

We zullen de komende jaren hard moeten trekken aan de groei van het aandeel duurzame energieproductie, verhoging van de energie-efficiency in de bedrijven en energiebesparing bij de huishoudens. Publieke energiebedrijven kunnen daar een grote rol in spelen, mits de aandeelhouders weer vooral gaan letten op maatschappelijke output in plaats van op dividenduitkering. Dit instrument geeft u uit handen bij verkoop van de aandelen. Graag horen wij van u in welke mate deze overweging meegenomen is in de besluitvorming.

Uitgaande dat RWE een betrouwbaar bedrijf is. Dit geeft geen enkele garantie voor de toekomst. Aandelen kunnen opgekocht worden door hedgefondsen die enkel geïnteresseerd zijn in het maximaliseren van de winst op een zo kort mogelijke termijn. Wat is de garantie dat dit voorkomen wordt?

De burger, ook die in Landgraaf, heeft het recht op zekerheid van levering primaire behoeften zoals gas en stroom. Dat marktwerking in de energiesector gevaarlijk is hebben we deze winter net als twee jaar geleden gezien bij de gasruzie tussen Rusland en Oekraïne. Bij deze feitelijke privatisering van Essent worden onze burgers voor primaire levensbehoeften overgeleverd aan de grillen van de markt. Hoe wilt u dit als college in de toekomst voorkomen?

Gezien de actualiteit verwachten wij op korte termijn antwoord van u. Anderzijds willen wij graag over dit punt een debat in de gemeenteraad zien, eventueel in een extra vergadering.

SP-fractie Landgraaf
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier