h

salaris Licom-directeur Schrijnemakers

27 mei 2009

salaris Licom-directeur Schrijnemakers

Op dezelfde pagina in het Limburgs Dagblad waar onderstaand opinieartikel van Riet de Wit gepubliceerd staat, wordt de Kerkraadse PvdA wethouder Hans Bosch in een ander artikel geciteerd. Bosch is voorzitter van het werkvoorzieningschap. Bosch zegt dat het geen exorbitante overschrijding van de Balkenendenorm is. Alsof een niet exorbitante overschrijding van de maximum snelheid ook niet beboet zou worden. Als klap op de vuurpijl stelt hij dat dit onderwerp intern had moeten blijven. Hallo meneer Bosch, het is publiek geld!

Reden om voor onze raadsleden aan het college in Landgraaf een tweetal vragen te stellen.

Landgraaf, 27 mei 2009
Betreft: vragen art. 41 salaris Licom-directeur Schrijnemakers.

Geacht College,

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van een heerlens SP raadslid aan zijn college is inmiddels een publieke discussie ontstaan, voor een belangrijk deel via de krant, over het salaris van Licom-directeur H. Schrijnemakers.

Vandaag bereikte deze discussie een voorlopig pijnlijk hoogtepunt waarbij de stadsbesturen van Heerlen en Kerkrade wederom lijnrecht tegenover elkaar staan.

Licom is een semi overheidsbedrijf met elf gemeenten, waaronder Landgraaf, als aandeelhouders. In dit kader zouden wij graag van u vernemen

• Wie verantwoordelijk een aanspreekbaar is over de hoogte van het salaris bij Licom-directeuren
• Wat het standpunt van uw college is ten aanzien van deze kwestie.

U bent hier