h

Vragen aan college over problemen bij ISD BOL

13 augustus 2009

Vragen aan college over problemen bij ISD BOL


Het rommelt al een hele tijd bij de sociale dienst van Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (ISD BOL). De zogenaamde e-mailaffaire loopt al bijna een jaar en is mogelijk nog steeds niet opgelost. De burgemeesters van de drie gemeenten hebben een Raad van Toezicht gevormd om de bestuurlijke problemen op te lossen. Grote vraag is wat de bevoegdheden va deze burgemeesters zijn en wat de bestuurlijke problemen gekost hebben. De SP fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Geacht College,

Op 8 oktober 2008 werden drie ambtenaren van ISD BOL naar huis gestuurd. Een extern bureau zou de zaak gaan onderzoeken. Eerder was er al veel ophef over een anonieme brief van een aantal ambtenaren over wantoestanden in de organisatie. In april 2009 mochten we uit de krant vernemen dat inmiddels het derde onderzoek was gestart naar aanleiding van de e-mailaffaire, dit keer naar de procesgang. Een dag later lezen we in de krant dat directeur Kessels per direct op non-actief is gesteld. Juni 2008 is de voorzitter van het Dagelijks Bestuur is opgestapt. Nu is het inmiddels augustus 2009 en hebben de burgemeesters van de deelnemende gemeenten een Raad van Advies gevormd. Dit kennelijk omdat de problemen nog bij ISD BOL en de verwikkelingen rond de e-mailaffaire nog steeds niet zijn opgelost.

Als SP fractie hebben wij ons tot nu toe steeds zeer terughouden opgesteld. Dit in de wetenschap dat een opstartende organisatie krediet moet krijgen om zich te ontwikkelen zoals dat voorafgaand aan de Gemeenschappelijke Regeling werd voorgesteld. Maar ook met het vertrouwen dat we in onze wethouder in het Dagelijks Bestuur en de afgevaardigde raadsleden in het Algemeen Bestuur hebben om tot een goede oplossing zouden komen.

Gezien bovenstaande hebben we een aantal dringende vragen:
• wat zijn de beweegredenen geweest voor de vorming van een Raad van Advies.
• Wat is/wordt de precieze taakomschrijving van de Raad van Advies.
• Hoe lang blijft deze bestuursvorm bestaan.
• De Gemeenschappelijke Regeling voorziet statutair niet in een Raad van Advies. Hoe moeten we de rol van de drie burgemeesters statutair en inhoudelijk zien.
• Hoe zijn de formele en feitelijke verhoudingen tussen de Raad van Advies, het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur geregeld.
• Hoe schat u het risico in dat er binnen het college problemen kunnen ontstaan met de burgemeester in de Raad van Advies en de wethouder in het Dagelijks Bestuur.

Maar ook willen wij graag van u weten
• wat hebben de drie genoemde onderzoeken naar aanleiding van de e-mailaffaire gekost.
• Wat zijn de meerkosten van ISD BOL vanwege het non-actief stellen van de directeur, te weten het inhuren van derden.

Maar bovenal willen wij van u vernemen hoe en op welke termijn u denkt dat bovenstaande problemen zijn opgelost. Mocht dit niet binnen afzienbare termijn zijn, zouden wij graag van u vernemen of er gedacht is aan het stoppen van deze Gemeenschappelijke Regeling en wat daar de desintegratiekosten van zijn.

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording.

SP Fractie
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier