h

Gemeente kan bij langdurigheidstoeslag sociaal gezicht laten zien ( of niet ! )

14 december 2008

Gemeente kan bij langdurigheidstoeslag sociaal gezicht laten zien ( of niet ! )

Er is nu nog sprake van een landelijke regeling voor deze zogenaamde langdurigheidstoeslag, die is bedoeld voor mensen die vijf jaar lang op het sociaal minimum leven. Dit met een aantal strikte voorwaarden. Het kabinet laat de gemeenten per 1 januari 2009 zelf bepalen aan wie, wanneer en hoeveel toeslag ze geven. Daarmee komt de garantie op broodnodige extra financiële armslag te vervallen. Mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen worden afhankelijk van de goedgeefsheid van hun gemeente. Staatssecretaris Aboutaleb wil de gemeenten volledig vrij laten en gaat ervan uit dat de gemeenten een goede regeling zullen treffen.

Als Landgraafse SP fractie willen we ons college helpen om met een goede verordening te komen en schreven daarom een brief met een aantal voorstellen.

Betreft: vraagstelling conform Artikel 41 Reglement van Orde.
Onderwerp: langdurigheidstoeslag

Geacht College,

De langdurigheidstoeslag is een eenmalige uitkering voor mensen die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen. Tot op heden konden mensen na vijf jaar (60 maanden) aanspraak maken op deze toeslag, dit onder strenge voorwaarden.

In oktober is er in de Tweede Kamer besloten om de langdurigheidstoeslag te 'decentraliseren'. Dat betekent dat gemeenten vanaf 1 januari 2009 zelf mogen gaan bepalen aan wie en wanneer deze toeslag aan mensen met een laag inkomen wordt uitgekeerd. Daarnaast mogen de gemeenten zelf bepalen hoe hoog de toeslag in de eigen gemeente wordt.

Ook in Landgraaf zal derhalve een nieuwe verordening moeten komen.

Wij willen u daarbij helpen door onderstaande voorstellen te doen:

1. Het uitgangspunt voor toekenning van deze toeslag moet zijn het inkomen in plaats van de uitkering. Hierdoor kunnen mensen met een laag inkomen die wel 'inkomen uit loon' hebben ook aanspraak maken op deze toeslag. Dit punt is ook door de Tweede Kamer overgenomen.

2. Omdat gemeenten nu zelf mogen vaststellen hoe hoog de langdurigheidstoeslag wordt, stellen wij voor om minimum normbedragen op te nemen. Hiermee kan het recht op een noodzakelijk financieel extraatje gewaarborgd worden voor mensen met de allerlaagste inkomens. Als minimum stellen wij minimaal het huidige uitkeringsniveau voor, te weten:
Leefsituatie Bedrag
Alleenstaande € 341,00
Alleenstaande ouder € 436,00
Gehuwd € 486,00

3. Tot op heden ontvingen mensen één keer per jaar de langdurigheidstoeslag wanneer zij vijf jaar moesten rondkomen van een laag inkomen. Wij stellen voor om de langdurigheidstoeslag automatisch na drie jaar (36 maanden) uit te keren.

4. wij stellen voor om voor een langdurigheidstoeslag in aanmerking te komen dat er een ononderbroken inkomen is geweest dat gedurende een bepaalde tijd gemiddeld niet meer bedraagt dan 120% van het wettelijk sociaal minimum.

5. Wij stellen voor dat mensen die door het aflossen van schulden (door een schuldregeling) op minder uitkomen dan 120% van het wettelijk sociaal minimum onder de regeling vallen, ook al is het gemiddeld inkomen tijdens de 36 maanden hoger dan de 120% van het wettelijk sociaal minimum.

Graag willen wij van u vernemen wanneer u met een nieuwe verordening denkt te komen.

Verder erkennen wij dat het niet altijd even eenvoudig is de doelgroep te bereiken. Wij hadden graag van uw vernomen wat u hierin gaat ondernemen?

In aansluiting aan het voorgaande willen wij aangeven dat via diverse klikken bij de website van ISDBOL wij terechtkomen op het digitaal loket van de gemeente. Hier staat echter geen verwijzing meer naar de langdurigheidstoeslag. Hoe denkt u de inhoud en uivoering van deze regeling toegankelijker te maken.

In hoopvolle afwachting van uw antwoorden in dezen,

SP Fractie
Jeanny Berg-Lamers
Ben Rewinkel

U bent hier